Lesy mesta Brezno majú nového šéfa. Prečo doterajší stratil dôveru primátora?

Breznianski poslanci rozhodli takmer jednohlasne. Odvolali doterajšieho šéfa mestských lesov Milana Dolňana.

Jakub Forgács

Lesy Mesta Brezno majú nového, dočasného riaditeľa, ktorým sa stal súčasný riaditeľ Technických služieb Brezno Ján Lukáč. Rozhodlo o tom v stredu (15.2.) mestské zastupiteľstvo, ktoré takmer jednohlasne odvolalo doterajšieho šéfa mestských lesov Milana Dolňana. Návrh predložil primátor Tomáš Abel, ktorý vedeniu tejto obchodnej spoločnosti so 100-percentnou účasťou mesta opakovane vyčítal nehospodárnosť. Za najzávažnejší dôvod na jeho odvolanie však označil fakt, že nikdy úplne nevyvrátil pochybnosti o nelegálnom obchodovaní s drevom. Exriaditeľ breznianskych lesov to popiera. Prípad vyšetruje polícia.

Dôvodné podozrenia

Ako vo štvrtok informovala zástupkyňa primátora Petra Dzurmanová, uvedené podozrenia vzniesol ešte na začiatku volebného obdobia predseda dozornej rady a mestský poslanec Vladimír Strmeň.

„Po prešetrení zo strany polície bol preukázaný jeden prípad krádeže v menšom rozsahu, po ktorom primátor žiadal vyvodenie osobnej zodpovednosti voči konkrétnemu zamestnancovi a tiež čo najväčšie sprísnenie kontrol. Pracovník, ktorý pre mestské lesy pracoval ako živnostník a vo vyšetrovaní vystupuje ako svedok, však pripustil, že len v jednom konkrétnom poraste mestských lesov mohli byť nelegálne vyvezené mesačne stovky kubíkov dreva, čím bola mestu spôsobená škoda podstatne väčších rozmerov. Primátor túto výpoveď konfrontoval s dostupnými faktami a keďže ju považoval z veľkej časti za pravdivú, predložil návrh na odvolanie riaditeľa,“ vysvetlila Dzurmanová.

„Policajné vyšetrovanie môže trvať ešte niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Existuje dôvodné podozrenie, že nelegálne vývozy drevnej hmoty by pokračovali a škoda spôsobená mestu by sa ešte zvýšila. Ako štatutár mesta Brezno, zodpovedný za jeho hospodárske výsledky a tiež hospodárenie s mestským majetkom, som musel prijať adekvátne opatrenia, hoci vzniknutá situácia nie je príjemná pre nikoho z nás,“ reagoval primátor Abel.

Ako tiež zdôraznil, dôvody na odvolanie riaditeľa nemajú osobný charakter, váži si jeho odborný prínos v prospech mestských lesov a tiež prácu ďalších zamestnancov spoločnosti.

Prečo práve Lukáč?

Téma mestských lesov sa na rokovanie poslaneckého zboru nedostala po prvý raz. Aj v minulosti dominovali niektoré sporné otázky súvisiace s ich hospodárením.

„Napriek náročnej a špecifickej práci primátor i poslanci opakovane poukazovali na nadštandardné platy všetkých zamestnancov, ktoré boli neporovnateľne vyššie ako v ktorejkoľvek inej mestskej organizácii. Kritizované bolo aj dlhodobé využívanie komerčných priestorov, hoci mesto disponovalo vhodným vlastným objektom. Samosprávu toto rozhodnutie len predchádzajúci rok stálo približne 15 000 eur, plus náklady spojené s nájmom. Počas rokovania boli spomínané aj vysoké účty za mobilné služby a nedostatočná spolupráca s Technickými službami Brezno, čím mestská kasa prišla o ďalšie tisíce eur,“ dodala Dzurmanová.

Podľa vedenia magistrátu Lukáča navrhli za nového riaditeľa z dôvodu, že sa na čele Technických služieb Brezno osvedčil ako schopný manažér a ekonóm. Za doterajší rok a pol vo funkcii výrazne zlepšil hospodárenie tejto príspevkovej organizácie a podobná úloha ho teraz čaká aj v mestských lesoch. Funkciu šéfa by mal však zastávať odborník v oblasti lesníctva, preto samospráva v najbližšom čase vyhlási výberové konanie na tento post.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame