Na VŠEMvs môžete študovať digitálny marketing, ľudské zdroje, či start-upy

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave bude od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie.

Ilustračný obrázok k článku Na VŠEMvs môžete študovať digitálny marketing, ľudské zdroje, či start-upy
Zdroj: TASR

Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

„Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt po vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu a rozšírením ponuky v rámci študijných programov chceme poskytnúť našim študentom také vysokoškolské vzdelanie, ktoré im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka VŠEMvs v Bratislave.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestovného ruchu. Škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy.

Škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni s možnosťou absolvovať rigorózne konanie a tým získať titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch. Prostredníctvom programu ERASMUS+ môžu študenti VŠEMvs študovať na niektorej z 27 partnerských vysokých škôl v zahraničí.

VŠEMvs poskytuje svojim študentom okrem atraktívnych študijných programov aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie, ktorým škola disponuje. Súčasťou vysokej školy je GROWUP – startupové centrum, ktorého cieľom je pomáhať študentom realizovať ich podnikateľské nápady. Škola má vlastnú knižnicu, študenti majú k dispozícii modernú výpočtovú techniku a má vytvorený samostatný program športových a voľnočasových aktivít.

Okrem toho má škola aj vlastné Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je pomáhať študentom získať po ukončení štúdia, ale aj počas neho, atraktívne pracovné miesto a uplatniť sa na trhu práce. Zároveň poskytuje študentom kariérne poradenstvo a úzko spolupracuje s firmami pri nábore kvalifikovaných študentov a absolventov VŠ.

Viac informácií získate: VŠEMVS IKS BREZNO 0917 713 814 brezno@vsemvs.sk www.vsemvs.sk

foto: ilustračné

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tačovej správy.

Zdroj: TASR
Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.