Aktuálne zistenia zaujmú. Koľko žilo v Breznianskom okrese 100 a viacročných ľudí?

Zaujímavé cifry priamo od štatistikov! Pozrite si, aké je vekové zloženie obyvateľstva Banskobystrického kraja a nášho okresu!

Jakub Forgács

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, k 31. decembru 2016 žilo v okrese Brezno 62 298 obyvateľov (30 264 mužov a 32 034 žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 41,63 roka, z toho priemerný vek muža predstavoval 39,86 roka, priemerný vek ženy 43,29 roka. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou vek 42 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 40–44 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 4 810 obyvateľov­.Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 12, v tom 7 mužov a 5 žien. Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0–14 roční) predstavoval podiel 14,19 % (8 838). V produktívnom veku (15–64 r.) žilo v okrese spolu 43 203 obyvateľov (podiel 69,35 %), v tom 21 912 mužov a 21 291 žien. V poproduktívnom veku (65+ r.) žilo v okrese 10 257 obyvateľov (podiel 16,46 %).

Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 116,06, čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 116 obyvateľov v poproduktívnom veku. Index ekonomického zaťaženia predstavoval hodnotu 44,2.

Čo sa týka celého Banskobystrického kraja, k 31. decembru 2016 v ňom žilo 651 509 obyvateľov z toho 316 032 mužov a 335 477 žien. Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 41,2 roka, pričom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,4 roka, priemerný vek ženy 42,8 roka. V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný vek obyvateľa kraja zvýšil o 0,3 roka. Priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky (40,37 roka) v roku 2016 bol o 0,83 roka nižší ako v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou v kraji vek 40 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 35–39 rokov. V kraji žilo v tejto intervalovej kategórii 52 582 obyvateľov (27 104 mužov a 25 478 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 109, v tom 39 mužov a 70 žien.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame