Alternatívny dodávateľ elektriny .....alebo, kto sa bojí konkurencie

Ak je človek nespokojný, snaží sa to zmeniť. Ak nie je spokojný zákazník rieši to tak isto – hľadá zmenu. A ak nie je spokojný odberateľ elektriny so svojím doterajším dodávateľom zmení ho. Na základe liberalizácie trhu a konkurencii si má z čoho

záruba martin

Samotný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví konštatoval – „Veľkých tradičných dodávateľov opustila značná časť zákazníkov, čo predstavuje istý štandard na liberalizovaných trhoch. Je to tiež jasný signál, že trh s elektrinou funguje". To znamená, že veľký dodávatelia svojou cenou, prístupom a podmienkami stratili zákazníka a tým sú ohrozené ich zisky. Oprávnene sa obávajú konkurencie. Problém je, že v poslednom čase pristupujú na nekorektné lákanie „neverných“ zákazníkov späť. Deje sa tak nielen písomne, ale aj priamo telefonicky zákazníkom, ktorí od nich odišli a majú uzatvorené a podpísané zmluvy s novým dodávateľom. Strašia ich odpojením a nedodaním elektriny a inými problémami. Dalo by sa povedať, že zavádzajú, lebo do dnešného dňa na Slovensku neexistuje jediný alternatívny dodávateľ, ktorý by si neplnil svoje záväzky. Na to tu funguje prísne regulované prostredie. Od okamihu ako stratia zákazníkov sa o nich začnú prehnane zaujímať, ponúkať im výrazné zľavy z ceny elektriny a sľubovať výhody. Zrazu! Avšak na druhej strane im diktujú rôzne obmedzenia a podmienky, napr. kedy je možné vypovedať zmluvy. Treba povedať, že tento postup nie je v etickom súlade a nesie v sebe určité znaky diskriminácie, čo môže byť podnetom pre protimonopolný úrad. Na záver si treba uvedomiť, že alternatívni dodávatelia priniesli do tohto prostredia za posledné roky len samé výhody – zníženie ceny elektriny, osobný prístup a riešenie individuálnych ponúk, komplexné služby a v neposlednom rade aj odborné poradenstvo pri nastavení správnych taríf a sadzieb, lebo ako uviedol ÚRSO: „Je známe, že takmer polovica firiem má tarify a sadzby nastavené nevýhodne a mohli by ušetriť značnú časť nákladov za dodávku elektriny“.

Takže odberatelia, nebojte sa, choďte za svojimi právami a za lepšími podmienkami a nebojte sa veľkých nadnárodných spoločností, ktoré Vám doteraz zabezpečovali dodávku drahej elektriny.

Vyjadrenie obchodného riaditeľa Ing. Miroslava Štrbu

Tento článok nie je možné komentovať.