Jakub Forgács Správy

Bez dokladov a správnej hygieny! Aj takto sa v našom kraji prepravovalo mäso

U ôsmich vodičov bolo podľa slov polície počas kontroly zistené porušenie zákona o potravinách, prepravcovia porušili hygienu prepravy a nemali žiadne doklady o pôvode potravín.

Zdroj: Facebook

Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Banskej Bystrice v spolupráci s pracovníkmi Slovenskej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica, vykonali akciu zameranú na kontrolu a dodržiavanie zákonnosti prevozu a ambulantného predaja potravín, na území okresov Brezno a Banská Bystrica. Informovali o tom muži zákona na svojej krajskej facebookovej stránke.

„Policajti zastavili a skontrolovali 15 motorových vozidiel. U ôsmich vodičov bolo zistené porušenie zákona o potravinách, prepravcovia porušili hygienu prepravy a nemali žiadne doklady o pôvode potravín. Absentovali aj dodacie listy s informáciami odkiaľ a kam sa tovar distribuuje. Prepravcom za porušenie zákona o potravinách bola uložená bloková pokuta, alebo budú riešení v správnom konaní,“ uviedli ďalej policajti.

„Počas spoločného výkonu služby policajti zistili aj ďalších sedem priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, šesť priestupkov bolo riešených v blokovom konaní a v jednom prípade išlo o vodiča, ktorý viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia,“ dodávajú muži zákona.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie