Breznianske opatrovateľky vnímajú prácu ako poslanie. Seniorom nahrádzajú aj rodinu

Ak ruku nemôže podať rodina, podáva ju mesto. Práve opatrovateľky sú pre seniorov často tými, ktoré ich sprevádzajú starobou a často i osamelými dňami.

Ilustračný obrázok k článku Breznianske opatrovateľky vnímajú prácu ako poslanie. Seniorom nahrádzajú aj rodinu
Zdroj: pixabay

Mesto Brezno ponúka opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Seniori so zdravotnými problémami či ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na iných, potrebujú pomocnú ruku.

O opatrovateľskú službu môže požiadať občan s trvalým pobytom v Brezne, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na ňu odkázaný.

Mesto by uvítalo aj opatrovateľov mužov

Práca opatrovateľky vyžaduje zodpovednú a spoľahlivú osobnosť, ktorá je empatická, priateľská, komunikatívna a trpezlivá. Mesto Brezno zamestnáva 71 opatrovateliek (nie všetky na plný úväzok), medzi nimi aj jedného opatrovateľa.

„Uvítali by sme aj viacerých, pretože muži sú fyzicky zdatnejší ako ženy a ľahšie tak zvládajú náročnú starostlivosť najmä o ležiacich klientov,“ povedala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa mestského úradu Janka Lemberková.

Podľa jej slov, každý, kto chce vykonávať túto prácu, musí mať vyššie odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, alebo nižšie stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie či poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín.

Cez týždeň i víkend

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu musí občan požiadať mesto o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Po vydaní rozhodnutia s každým klientom individuálne dohodnú podmienky a uzatvorí sa zmluva.

"Vždy sa maximálne snažíme vyhovieť potrebám klienta. Väčšinu služieb zabezpečujeme v pracovných dňoch, a to aj vo večerných hodinách, v menšom rozsahu cez víkend. Vo všeobecnosti možno povedať, že v poslednom období majú záujem o ňu najmä klienti imobilní, odkázaní na pomoc inej osoby, čiže aj náročnosť poskytovania služby je vysoká,“ upresňuje Lemberková.

Klienti pomoc vítajú

Starostlivosť o chorého človeka je neľahká a predstavuje určitú záťaž aj pre rodinu. „U niektorých klientov je záujem rodiny veľký, u niektorých menší, ale žiaľ stretávame sa aj so situáciami, kedy po zahájení opatrovateľskej služby rodinní príslušníci prenechajú všetko na opatrovateľku a úplne sa zbavujú zodpovednosti. Riešenie takýchto situácií je potom veľmi náročné, ale vždy sa snažíme o riešenia v prospech klienta,“ hovorí Lemberková.

Práca opatrovateľky je mimoriadne fyzicky, ale aj psychicky náročná a spoločnosťou stále nedostatočne morálne aj finančne ohodnotená.

Jednou z rómskych opatrovateliek v Brezne je aj Mariana Pavlovská, ktorá sa tejto práci zodpovedne venuje štyri roky. Sympatická a komunikatívna 35-ročná žena prezradila, že doma sama vychováva tri deti. K práci opatrovateľky ju priviedla práca, pretože ako sama tvrdí, bez práce sa nedá žiť.

„Mesto mi ponúklo rekvalifikačný kurz, ktorý som si hradila z vlastných finančných prostriedkov. Touto formou mestu ďakujem za to, že mi veľmi pomohlo. Mám prácu, ktorá ma baví, a po čase som dostala byt, predtým som bývala v zariadení núdzového bývania Náruč.“

Mariana a jej kolegyne vykonávajú predovšetkým sebaobslužné úkony (umývanie, obliekanie, podávanie jedla a pod.), tiež spojené so starostlivosťou o domácnosť (nakupovanie, umývanie riadu, vynesenie smetí a ďalšie bežné domáce práce) či sprievod k lekárovi.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame