Ilustračný obrázok k článku Chcete vlastné parkovacie miesto? Takáto je odhadovaná cena
Foto: Katarína Oravská

Chcete vlastné parkovacie miesto? Takáto je odhadovaná cena

Svojpomocné vybudovanie parkovacích miest prešlo ďalším kolom. Podľa zámeru mesta by si obyvatelia mohli vybudovať miesto na státie a za to ho bezodplatne pár rokov využívať. Kto zabezpečí výstavbu? Čo na to zástupcovia vlastníkov bytov?

Katarína Oravská Samospráva
Katarína Oravská Samospráva

Chcete vlastné parkovacie miesto? Takáto je odhadovaná cena

Svojpomocné vybudovanie parkovacích miest prešlo ďalším kolom. Podľa zámeru mesta by si obyvatelia mohli vybudovať miesto na státie a za to ho bezodplatne pár rokov využívať. Kto zabezpečí výstavbu? Čo na to zástupcovia vlastníkov bytov?

Ilustračný obrázok k článku Chcete vlastné parkovacie miesto? Takáto je odhadovaná cena
Foto: Katarína Oravská

Návrh svojpomocného vybudovanie parkovacích plôch sa posúva do ďalšieho kola. Uskutočnilo sa totiž pracovné stretnutie primátora mesta so zástupcami vlastníkov bytov, správcovských spoločností a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Cieľom bolo predstaviť zámer mesta o vybudovaní spevnených plôch. Tento zámer prešiel mestským zastupiteľstvom ešte v polovici júna. Informovali sme vás o tom v článku Mesto vypožičia pozemok za vybudovanie parkovacieho miesta: Takto by mohlo vzniknúť vyše osemsto státí.

Jedno miesto za vyše tri stovky

Podľa tohto schváleného zámeru by bolo možné vybudovať približne 812 státí. Spevnené plochy by sa pritom budovali na pozemkoch vo vlastníctve mesta a slúžili obyvateľom. Predpokladaný náklad na jedno takého parkovacie miesto je 340 eur. Táto cena pritom zahŕňa len materiál na výstavbu bez práce. Stavebné povolenie s potrebnou dokumentáciou zabezpečí mesto. Doba výpožičky bude tri až päť rokov. Po ukončení realizácie stavebník dá vypracovať geometrický plán a stavbu odovzdá do majetku mesta. Po uplynutí lehoty výpožičky budú plochy spoplatňovaná daňou za zabratie verejného priestranstva.

Podľa predsedu Stavebného bytového družstva Brezno Jána Ďurkoviča, nie je možné budovať spevnené plochy svojpomocne, fyzicky. „Správcovia môžu byť nápomocní mestu v tom, že budú propagovať zámer mesta, zisťovať záujemcov,“ uviedol na pracovnom stretnutí.

Myšlienka je podľa neho dobrá. Upozornil však tiež na platné všeobecnej záväzné nariadenie o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta, podľa ktorého je možné pred jedným bytovým domom povoleniami vyhradiť maximálne 40 percent parkovacích miest z ich celkového počtu.

Idú zisťovať záujem

„Je potrebné, aby si spevnené plochy občania nebudovali svojpomocne (fyzicky), ale aby to urobila odborná firma, ktorá bude fakturovať správcom a tí následne vlastníkom. Zabezpečila by sa tým odbornosť prác a dodržanie určených podmienok v schválenom dokumente,“ myslí si riaditeľka ŽP Bytos Věra Buláková. Navrhla, že budú preberať jednotlivé žiadosti od vlastníkov bytov a komisia urobí výber. Stavebný dozor zabezpečí mesto a správcovia vyberú peniaze. Podľa nej sú však náklad podhodnotené, nie je v nich zahrnutá cena práce. Taktiež podľa nej treba vlastníkov povedať, že geometrický plán si dajú vypracovať na vlastné náklady.

Ako doplnil v diskusii primátor Jaroslav Demian, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor zabezpečí mesto. Parkovacie miest má byť viazané na EVČ. Po uplynutú doby výpožičky bude mať stavebník prednostné právo na vyhradené parkovacie miesto.

Čo z toho vyplýva?

Z pracovného stretnutia vyplynuli napokon tieto závery: mesto dáva do bezodplatnej výpožičky pozemky vo vlastníctve mesta na realizáciu predstaveného zámeru. Pripraví podklady na vydanie stavebného povolenia a následne kolaudačné rozhodnutie, zabezpečí stavebný dozor. Po uplynutí doby výpožičky vyrubí daň za zabratie verejného priestranstva. Po uplynutí doby výpožičky mesto garantuje prednostné právo na zabratie verejného priestranstva pre realizátora prác (príp. financujúcu osobu). Realizáciu zabezpečí správcovská spoločnosť alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Náklady spojené s odovzdaním vybudovaných spevnených plôch do majetku mesta bude hradené mestom.

Prítomní sa dohodli prostredníctvom správcovských spoločností zistiť záujem vlastníkov bytov o výstavbu spevnených plôch. Bytové spoločenstvá, ktoré si vykonávajú správu samostatne, záujem nahlásia priamo na mestský úrad.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín