Dobré hospodárenie umožní Breznu opraviť asi 14 kilometrov ciest

Vodiči sa dočkajú lepších ciest. Horehronská metropola Brezno plánuje na budúci rok opraviť asi 14 kilometrov, peniaze sa našli vďaka dobrému hospodáreniu.

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili návrh primátora na realizáciu projektu zameraného na opravu ciest na území mesta. Zároveň odsúhlasili vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 2 329 314 eur s DPH. Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela dobré hospodárenie im umožňuje opravu väčšiny problémových ciest.

„Doteraz sme opravili asi sedem kilometrov ciest, čo je vzhľadom na naše možnosti naozaj pekné číslo. Budúci rok ich plánujeme opraviť asi 14 kilometrov,“ zdôraznil.

Cieľom projektu je zrekonštruovať a opraviť miestne komunikácie, ktoré v blízkej budúcnosti nebudú porušené inou investičnou činnosťou.

Na základe vykonaných obhliadok investičný odbor magistrátu spracoval pasport komunikácií, návrh na ich opravu a asfaltovanie. Na jednotlivých cestách mesto plánuje vykonať v závislosti od poškodenia činnosti ako frézovanie, odstránenie nadbytočného asfaltu, vysprávky výtlkov, asfaltovanie.

Túto investičnú akciu bude podľa magistrátu realizovať externá firma, vybraná na základe verejného obstarávania. Opráv by sa tak v budúcom roku mal dočkať napríklad úsek na Podkoreňovej, dlhý viac ako dva kilometre či v Rohoznej–Kriváni, kde sa počíta s opravou úseku vyše jedného kilometra.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame