Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  19 °C
Zuzana Vajayová Rôzne

Internet ako médium

AIM vyhlasuje druhý ročník študentskej súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium.

Asociácia internetových médií vyhlasuje už druhý ročník súťaže pre študentov vysokých škôl a univerzít o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako médium. Víťaz súťaže získa zaujímavú finančnú odmenu v hodnote 800€, za druhé miesto bude udelených 400€ a za tretie 200€. Novinkou tohto ročníka súťaže je odmena pre fakultu víťazného študenta v hodnote 500€ a odmena pre školiteľa práce víťaznej práce 300€.

Do prvého ročníka sa zapojilo celkovo 60 študentov z 14 vysokých škôl a univerzít zastupujúcich spolu 26 fakúlt po celom Slovensku. Zúčastnili sa študenti z oblasti žurnalistiky, ekonómie, masmédií, marketingu či manažmentu ale aj študenti z katedry zoológie, antropológie alebo mikroelektroniky. Účastníci minulého ročníku nám dokázali svoj záujem o túto problematiku rôznorodými prácami na inovatívne témy.

Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov vysokých škôl a univerzít o skúmanie problematiky internetu ako média a motivovať ich tak k záujmu o hľadanie inovatívnych riešení a nových prístupov v tejto oblasti.

Do súťaže sa môžu prihlásiť každý študent denného alebo externého bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť so svojou diplomovou, bakalárskou alebo ročníkovou prácou, ktorá sa týka príslušnej témy.

Viac informácií, štatút súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke www.aimsr.sk/…ka-sutaz-aim alebo na emailovej adrese studentska.sutaz@aimsr.sk.

AIM funguje od mája 2005 ako asociácia slovenských médií na internete, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má AIM 30 riadnych členov.

Zdroj: AIM

Tento článok nie je možné komentovať.