Je dôležité položiť si otázku, či konkrétny kandidát prináša regiónu aj nejakú pridanú hodnotu

V okrese Brezno si už o dva týždne zvolíme nových členov krajského zastupiteľstva. S jedným zo súčasnej pätice, Slavomírom Pôbišom, sme zhodnotili predchádzajúce štyri roky, jeho motiváciu opätovne kandidovať a tiež to, čo by mohlo v predvolebnej kampani rozhodnúť.

Ilustračný obrázok k článku Je dôležité položiť si otázku, či konkrétny kandidát prináša regiónu aj nejakú pridanú hodnotu
Zdroj: PR

Si spokojný s tým, čo sa ti v priebehu volebného obdobia podarilo dokázať?

Som spokojný s tým, že medzi 49 poslancami z 13 okresov som sa, verím, nestratil. Pravidelne som konštruktívne vystupoval v diskusiách, v druhom najpočetnejšom klube zastupiteľstva malo moje slovo váhu a verím, že svojím prístupom som si získal rešpekt aj u kolegov, s ktorými sme sa nemuseli vždy názorovo zhodnúť. Pôsobenie v podobnom zbore však nie je individuálnou súťažou medzi poslancami. Preto som rád, že čo sa týka priorít kraja alebo aj nášho regiónu, zväčša sme i napriek polemike napokon dokázali dospieť k zhode.

Čo by si zaradil medzi prioritnú pomoc pre náš okres?

Patria sem dlhodobo neriešené problémy a tiež investície nadregionálneho významu. Určite treba spomenúť prevod vlastníctva chátrajúcej telocvične pri plavárni na Mazorníkove, ktorá sa už v súčasnosti rekonštruuje a po dokončení bude opäť reprezentatívnou mestskou halou, aká tu viac ako desať rokov citeľne chýbala. Bez zbytočného preháňania môžeme skonštatovať, že aj v našom okrese sa zrekonštruovalo viac cestných úsekov ako kedykoľvek predtým. Viaceré z nich, ako napríklad cesta Tále – Srdiečko, vedú do turistických centier regiónu, takže ich oprava nepochybne prispela k celkovému rozvoju územia.

Je teda na mieste, že si neraz vystupoval ako kritik súčasného vedenia BBSK?

Je potrebné zdôrazniť, že ja som nikdy nebol kritikom vedenia BBSK. Bol som kritikom zlých rozhodnutí predsedu alebo iných zamestnancov BBSK, ktoré poškodili jednotlivé regióny a občanov kraja. Na druhej strane som nemal problém určité ich kroky aj vyzdvihnúť a pochváliť. Otvorene som ocenil, keď napríklad Úrad BBSK z vlastnej iniciatívy už v roku 2014 predložil návrh na rekonštrukciu remeselníckeho domu a objektu mangľovne na Rázusovej ulici v Brezne formou žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Vedenie kraja tým jasne potvrdilo, že aj BBSK potrebuje eurofondy a tieto zdroje nám môžu výrazne pomôcť pri investičnom zveľaďovaní nášho majetku. Škoda, že sme ich mohli čerpať len tak krátko.

Ale množstvo ciest sa podarilo zrekonštruovať aj bez nich. Nie je to popretím tézy, že bez eurofondov sa nikam nepohneme?

Treba si uvedomiť, že peniaze, ktoré išli na cesty z rozpočtu kraja, mohli byť v prípade čerpania fondov použité na ďalšie úseky alebo úplne iný účel. Za úspešným budovaním ciest nestojí až taký hospodársky zázrak ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V prvom rade sa kraj mohol dlhodobo spoľahnúť na výrazne vyššie daňové príjmy. V druhom rade a z hľadiska významu ešte pred prvým radom, VÚC-ka veľké množstvo investičných akcií nestihla zrealizovať v pôvodne stanovenom termíne, alebo za nejasných okolností nerealizovala vôbec. Tieto prostriedky išli naspäť do rezervy rozpočtu a vytvárali fiktívnu úsporu. My sme však v skutočnosti nešetrili, len neinvestovali do majetku, ktorého hodnota tým pádom klesala.

Ako to dopadlo s medializovanou výmenou okien na Gymnáziu Jána Chalupku?

Toto je učebnicový príklad neodborného prístupu a svojvôle, pri ktorom v konečnom dôsledku prehrávajú všetci. Gymnázium malo riadne schválenú dotáciu na kompletnú výmenu okien, ktorá bola z objektívnych dôvodov rozdelená na dve etapy. V tej prvej prebehlo všetko bez najmenším problémov. V druhej sa zrazu začali diať zvláštne veci, zriaďovateľ držal školu štvrť roka v neistote a nekomunikoval, až napokon prišla zamietavá odpoveď, bez jediného argumentu či vysvetlenia. Iba na základe medializácie a tlaku poslancov prišiel úrad narýchlo s verziou, že energetik a stavebný dozor odporučil investíciu zatiaľ nerealizovať a uskutoční sa preto až v budúcom roku. Tento týždeň sme schvaľovali krajský rozpočet na rok 2018 a na úrade BBSK na breznianske gymnázium opäť akosi „zabudli“. Výmena okien bola zaradená do registra investícii iba na základe pozmeňujúceho poslaneckého návrhu.

Nebojíš sa, že ti poukazovanie na podobné kauzy zoberie časť voličskej podpory?

Nebojím. Naopak považujem za nezodpovedné, ak sa niektorí iní kolegovia alebo kandidáti na poslancov, akoby v obave o pár svojich hlasov, voči takémuto konaniu jasne nevyhrania. Je neprípustné, aby človek vo verejnej funkcii zneužíval svoje postavenie na akési trestanie ľudí s odlišným názorom. O tom, že sme sa, žiaľ, dostali do tohto štádia by okrem gymnazistov či členov banskobystrických divadiel vedeli rozprávať aj breznianski divadelníci a športovci. Viac nepochopiteľné ako toto počínanie je pre mňa už snáď len to, že niekto takéto konanie ešte s plnou vážnosťou dokáže obhajovať.

Kandidátov na poslancov je nesmierne veľa a tradične silné zastúpenie má najmä Brezno. Je pre občanov okresu výhodnejšie, keď ich zastupujú mestskí kandidáti?

Nikdy som sa špeciálne nezamýšľal nad tým, či som mestským alebo „dedinským“ kandidátom. Ako človeku, ktorý žije na dedine, je mi zrejme trošku bližšia vidiecka mentalita. A najmä vďaka účasti na množstve zaujímavých obecných podujatí sa cítim skutočne ako doma nielen v domovskej obci. Na druhej strane, v Brezne som desať rokov študoval, aktívne sa dlhé roky zapájam do miestneho spoločenského diania a tiež tu v súčasnosti pracovne pôsobím. Myslím, že spomenuté je dostatočným predpokladom na to, aby som dokázal hájiť záujmy všetkých občanov okresu, tak ako som to robil aj doposiaľ.

V Brezne si predsa dosť zakladajú na aktuálnych zmenách, ktoré chcú preniesť aj na krajskú úroveň. Považuješ to za reálne?

K zmene pomerov v Brezne som pred tromi rokmi aktívne prispel a s pánom primátorom dodnes spolupracujeme. Preto ma samozrejme teší, že spolu so zamestnancami mestského úradu priniesol metropole Horehronia presne tú zmenu a čerstvý vietor, ktoré sme pred voľbami v uliciach spoločne sľubovali občanom. Je jasné, že by sa to nepodarilo bez podpory mestských poslancov a z tejto spolupráce mám radosť tiež. Predsa však platí, že mesto a kraj fungujú podľa mňa na iných princípoch, už len pri predstave, že kraj združuje 13 osobitých okresov s výrazne odlišnými problémami a potrebami.

Čo to v praxi znamená?

Nech už tam bude po voľbách náš okres zastupovať ktokoľvek, nebudeme mať viac ako päť kresiel zo 49. Preto sa občas pozastavujem nad smelými plánmi niektorých kandidátov. Kto z nich dnes vie garantovať, že sa v novom krajskom zastupiteľstve bude vedieť oprieť o podporu väčšiny poslancov tak, ako je to v Brezne? Kto z kandidátov si je istý, že bude mať na svojej strane novozvolenéhoho predsedu? Sám by som takúto situáciu privítal všetkými desiatimi, ale zatiaľ sa snažím nemať veľké oči a podobne ako pred štyrmi rokmi sa sústredím najmä na to, čo môžem dokázať bez ohľadu na vôľu ostatných. Napríklad pokračovať v organizácii úspešných vlastných podujatí, rozvíjať v regióne dobrovoľníckú a charitatívnu činnosť alebo spolupracovať na aktivitách pripravovaných miestnymi združeniami a obcami.

Je úlohou poslanca organizovať podujatia? Úlohou poslanca ako voleného zástupcu je robiť aj niečo naviac okrem toho, čo má napísané v zákone alebo interných predpisoch kraja. A myslím si, že je na každom individuálne, aby si našiel oblasť, v ktorej sa bude cítiť najužitočnejší. Ja som ju napríklad našiel práve hlavne v intenzívnej podpore regiónalneho športu, kultúry a jednotlivých škôl.

Ale to, že podporujú alebo budú podporovať šport a kultúru v regióne tvrdia všetci.

Možno áno. Ale niektorí tak nazývajú to, že raz ročne pridelia z verejných prostriedkov kraja dotáciu športovým a kultúrnym telesám a potom sem-tam prídu na akciu, na ktorú sú pozvaní. Pre mňa tá podpora znamená desiatky hodín aktívnej pomoci s prípravami, stovky darovaných eur ako finančná pomoc z vlastných zdrojov a nespočetné množstvo podujatí v najrôznejších obciach. A to je veľký rozdiel. Ja svoj úprimný záujem o šport a kultúru naozaj nepotrebujem predstierať.

Sú takí, ktorí to predstierajú?

To je skôr otázka pre iných. Je možné, že iba (opakovane) v správnej chvíli zistia, aké máme bohaté tradície, krásne podujatia či výnimočných ľudí a tieto slovné spojenia zaradia do tzv. „predvolebného slovníka“. Voľby sú vždy do určitej miery divadlom, no ja snažím svoju kampaň oprieť najmä o konkrétne výsledky a reálne ciele. Mám totiž, myslím, na čom stavať.

Bude to stačiť na zvolenie?

Som človek, ktorý nevie robiť veci inak ako poctivo a chcem teda veriť, že okrem predvolebného predvádzania sa si voliči spomenú aj na pravidelné aktivity s reálnym dlhodobým prínosom. Budem rád, ak pri svojom rozhodovaní zoberú do úvahy dianie počas celých štyroch rokov a nielen tie „divadelné“ dva-tri mesiace. Do volieb ma ešte čaká viac ako 1 000 osobných rozhovorov v uliciach mesta a obcí. Ak by však predsa zavážilo najmä to, kto sa s kým pred voľbami odfotí, nabudúce budem v kampani určite robiť menej rozhovorov a viac fotiek :).

(spt)

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39 333
Dodávateľ: SOPHIA production, s.r.o., Kamenná 81, 949 01 Nitra, IČO: 36690601

(Politická reklama) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.