Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  19 °C
Stanislav Černák Samospráva

Končiaci župan Maňka: Za posledné 3 týždne sa nám podarilo získať 18 miliónov eur

Viac ako 18 miliónov eur, hlavne z európskych fondov, sa podarilo zabezpečiť Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) za posledné tri týždne, ktoré uplynuli od volieb. Médiám to na dnešnom stretnutí v Banskej Bystrici povedal končiaci predseda BBSK Vladimír Maňka.

„Podpísal som zmluvy hlavne s riadiacimi orgánmi, to znamená s ministerstvom pôdohospodárstva alebo s ďalším ministerstvami ako ministerstvom školstva, kde sme získali tiež milióny eur na rozvoj našich škôl na 22 projektov,“ priblížil Maňka.

Pre rozvoj kraja

Všetko toto je podľa jeho slov potrebné, aby sa kraj mohol rozvíjať, aby budoval cestnú infraštruktúru, zlepšoval kvalitu svojich škôl: „A teraz zostáva iba na mojich pokračovateľoch, aby tieto peniaze naozaj efektívne využili,“ podotkol Maňka. Pre zastupiteľstvo pripravili tiež podklady, ktorých schválením získa kraj majetok v hodnote 1,2 milióna eur.

Napríklad v sociálnej oblasti sú schválené dva projekty v rámci deinštituciona­lizácie, ktoré pomôžu začleniť klientov do rodinného typu zariadení. Sú to pilotné projekty na Slovensku, ktoré podporuje Európska únia a financované sú z eurofondov. Pre Domov sociálnych služieb (DSS) v Ladomerskej Vieske ide o 2 145 000 eur a v prípade DSS Slatinka – Lučenec o 2 345 000 eur. „Podpísal som zmluvy na deväť strategických dokumentov, vďaka ktorým bude môcť náš kraj v rokoch 2014 – 2020 efektívne čerpať zdroje z európskych fondov. Výška príspevku z Únie je na úrovni 900 000 eur,“ pokračoval Maňka.

Peniaze pôjdu aj na cyklotrasu Zvolen – Sliač

Podpísal tiež zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s príslušným ministerstvom na projekt na opravu ciest III. triedy v úseku Sucháň – Čebovce – Opava. Pred pár dňami bola ukončená aj príprava výstavby dlho očakávanej cyklotrasy Zvolen – Sliač. S víťazom verejnej súťaže kraj podpísal zmluvu o dielo za približne 635 000 eur na výstavbu päťkilometrového úseku cyklotrasy, ktorá by mala byť dokončená v budúcom roku.

Ako Maňka informoval, v tomto roku sa podarilo ušetriť len na samotnom úrade 940 000 eur. Preto BBSK mohol finančne pomôcť v oblasti cestnej infraštruktúry, splatiť časť dlhu na financovanie prímestskej autobusovej dopravy, prispieť kultúrnym inštitúciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti tak, aby do nového roka nevstupovali so starými dlhmi, pomôcť školám a školským zariadeniam a zariadeniam sociálnych služieb.

Kraj odovzdáva nástupcovi s prebytkom 2 milióny eur

Na otázku, v akej kondícii odovzdáva kraj, Maňka odpovedal: „Keby som bol skromný, tak je to prebytok, ktorý bude najmenej dva milióny eur, ale podľa mňa bude ešte vyšší.“ Pripomenul, že keď nastupoval do tejto funkcie, bolo potrebné zaplatiť takmer 28 miliónov eur, ktoré nemali. „Dnes sme to zredukovali na štvrtinu s tým, že aj tú štvrtinu je možné získať buď z prebytku, ktorý teraz vytvoríme, ale aj z jedného veľkého súdu, ktorý bude už možno v januári a kde je sedem miliónov eur, ktoré môže tento samosprávny kraj vyhrať,“ pokračoval Maňka.

Ako dodal, treba dotiahnuť aj prerozdelenie dane z motorových vozidiel. Podľa jeho očakávaní by vďaka tomu mohlo prísť do kraja každý rok päť miliónov eur. Pokračovať je potrebné aj v racionalizácii, uzavrel Maňka.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR