Lekári BBSK nesúhlasia s rozšírením ordinačného času na 35 hodín týždenne

Navrhované skrátenie času pohotovostnej lekárskej služby lekári Banskobystrického kraja síce akceptujú, ale majú zásadné výhrady.

Eliška Šándorová

Uvádzajú to vo vyhlásení členovia Rady Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica (RLKBB) po svojom štvrtkovom (5.10.) zasadnutí, kde diskutovali o pripravovaných legislatívnych zmenách zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Navrhovaná zmena neumožní lekárom vykonávať návštevnú službu v byte pacienta a keďže ani pohotovostná služba s výjazdovou LSPP nepočíta, pacienti stratia akúkoľvek možnosť návštevy lekára pri lôžku. Za takú službu si bude musieť pacient pravdepodobne zaplatiť, pretože lekár ju bude môcť vykonať len po pracovnom čase ako nadštandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ informovala Katarína Paprčková z RLKBB v súvislosti s rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov prvého kontaktu.

Podľa nej rovnako vznikne problém lekárom, ktorí majú v starostlivosti klientov domovov sociálnych služieb (DSS). „Zostávajúca jedna hodina pracovného času na návštevu v DSS určite nepostačí. Povinnosť ordinovať sedem hodín z osemhodinového pracovného času neumožní lekárom venovať čas iným činnostiach, ktoré sú pre chod ambulancie a komplexnú starostlivosť o pacienta nevyhnutné,“ tlmočila Paprčková stanovisko členov RLKBB.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame