Utorok 23. júl 2019 Oľga  14 °C
Katarína Oravská Samospráva

Mestskí policajti na pokutách vybrali 12 600 €, pre Rómov urobili rozpis upratovania

Ako je to s kriminalitou v našom meste? Zisťovali sme konkrétne čísla. Mestská polícia v Brezne nám poskytla správu o svojej činnosti za rok 2012. Celkovo bolo v minulom roku zaznamenaných 1 417 priestupkov, čo je nárast oproti roku 2011 o 391 priestupkov. Na pokutách sa vyzbieralo 12 600 eur.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti na pokutách vybrali 12 600 €, pre Rómov urobili rozpis upratovania
Zdroj: TASR

V roku 2012 riešila Mestská polícia (MsP) Brezno celkom 1 417 priestupkov. Z toho 474 nahlásili priamo občania mesta. Oznámenia nahlásené na núdzovú linku 159 dokázali príslušníci MsP preveriť do 10 minút a ostatné oznámenia do hodiny. Na MsP bolo zo strany občanov v roku 2012 podaných 1 104 oznámení, podnetov a žiadostí o pomoc. Polícia na pokutách vybrala cez 12 tisíc eur. Na mieste bolo za rok 2012 zaplatených 12 245 €, čo je oproti roku 2011 nárast o 1 050 eur. Na mieste nezaplatené pokuty v minulom roku predstavujú sumu ďalších 355 €.

Neplatíme parkovné a vystrájame pod vplyvom alkoholu

Jednou z hlavných úloh Mestskej polície je kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN). Najviac priestupkov (102) v minulom roku sa týkalo porušenia VZN o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta. Najčastejšie išlo o nezaplatenie poplatku za parkovanie. Ďalším najviac kontrolovaným bolo VZN o verejnom poriadku na území mesta Brezno. „Pri kontrole bolo zistených 88 priestupkov. Z toho najviac priestupkov bolo riešených za vzbudzovanie verejného pohoršenia spojením s požívaním alkoholických nápojov na verejnosti,“ povedal Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno. Na bronzovej pozícii sa umiestnilo porušovanie VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta. „Riešených bolo 51 priestupkov. Pri výkone kontrol MsP sťažuje prácu skutočnosť, že v meste nie ja zriadená karanténna stanica alebo útulok pre psov, kde by odchytené zvieratá mohli byť umiestnené. MsP v súčinnosti s veterinárnym lekárom rieši odchyt len tých zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie a život ľudí v meste,“ doplnil Pančík.

Mestskí policajti bojujú proti čiernym skládkam, zabezpečujú poriadok a kontrolujú bezdomovcov

Určite sa každý z nás cíti bezpečnejšie, keď vidí policajné hliadky, hlavne v noci. Príslušníci MsP vykonali v roku 2012 658 moto­rizovaných a 87 peších hliadok. „Hliadková činnosť bola zvýšená o pešie hliadky v nočných hodinách v piatok a v sobotu s dôrazom na zabezpečovanie verejného poriadku v okolí diskobarov, reštaurácií, herní, na Námestí gen. M. R. Štefánika, na autobusovej a vlakovej železničnej stanici,“ uviedol Pančík. Mestskí ďalej riešili čierne skládky. „Bolo zistených 36 nepovolených skládok a z toho sa v 11 prípadoch podarilo objasniť páchateľa,“ informoval Pančík. V rámci ochrany životného prostredia Mestská polícia kladie dôraz na zabezpečovanie poriadku v rómskych osadách. „Príslušníci MsP spracovali harmonogram upratovania pre jednotlivé rodiny. Najväčšie problémy sú Stromovej, Predné Hálny. Kladne hodnotím udržiavanie poriadku na Hlavine,“ povedal Pančík. Mestská polícia spolupracuje aj s majiteľmi zberných surovín. Veľkú časť práce príslušníkov MsP zaberá kontrolovanie osôb bez domova a iných neprispôsobivých občanov mesta. „Táto skupina ľudí sa zdržuje v miestnych parkoch, v autobusových zastávkach, v čakárni železničnej stanice a v iných verejne prístupných miestach, kde často znečisťujú verejné priestranstvo a zároveň porušujú verejný poriadok. V súčasnej dobe mestská polícia eviduje v meste približne 11 – 16 občanov bez domova, ktorí odmietajú pomoc zo strany mesta,“ priblížil situáciu náčelník Mestskej polície Brezno.

Posvietili si aj na záškolákov

V roku 2012 boli 4 veci odstúpené Okresnému oddeleniu Policajného zboru pre podozrenie zo spáchania trestného činu. V spolupráci s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR boli v minulom roku vykonané 3 spoločné akcie zamerané na predchádzanie protispoločenskej činnosti v meste a 5 dopravných akcií v rámci prevencie dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Mestská polícia Brezno spolupracuje aj s odborom školstva a sociálnych vecí a so základnými školami v meste v rámci kontroly záškoláctva a vyhýbania sa povinnej školskej dochádzky. V roku 2012 boli vykonané 4 kontroly.

Na verejný poriadok dohliadajú aj kamery

Mestská polícia nepretržite monitoruje mestským kamerovým systémom verejné priestranstvo na Námestí gen. M. R. Štefánika, na Švermovej ulici, na ulici F. Kráľa, na ulici ŠLN, na ulici 9. mája a na ulici MPČĽ. „Pomocou mestského kamerového systému bolo zistených celkom 1 065 priestupkov, riešených bolo 899 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, 29 priestupkov proti verejnému poriadku a 7 priestupkov proti majetku. Pre orgány činné v trestnom konaní bolo odovzdaných 12 záznamov z mestského kamerového systému,“ doplnil náčelník Mestskej polície Brezno, Peter Pančík. V roku 2012 bola na mestský kamerový systém pripojená kamera na ulici ČSA oproti mestskej tržnici. V súčasnej dobe má mestský kamerový systém 10 kamier.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk