Utorok 23. júl 2019 Oľga  14 °C
Katarína Oravská Samospráva

Najvýznamnejšou zložkou rozpočtu sú dane: Mesto plánuje vybrať viac ako 6-miliónov eur

Brezno bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Bežná príjmy a aj výdavky predstavujú sumy o objeme necelých 10-miliónov eur. Na daniach chce mesto do svojej kasy získať viac ako 6 miliónov eur. Cestovný ruch zaťaží kasu sumou 25-tisíc eur.

Ilustračný obrázok k článku Najvýznamnejšou zložkou rozpočtu sú dane: Mesto plánuje vybrať viac ako 6-miliónov eur
Zdroj: Webnoviny.sk

Návrh rozpočtu Brezna na budúci rok je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je naplánovaný ako prebytkový, kapitálový je zostavený ako schodkový. Schodok a finančné operácie by však mali byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Najstabilnejšie zložka rozpočtu

Bežné príjmy sú v budúcom roku rozpočtované na 9 865 182 eur. Tvoria ich daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. V roku 2014 by z nich mesto malo získať 6 412 860 eur.

Najviac by pritom mesto malo vybrať na dani z príjmov a kapitálového majetku. Konkrétne sa očakáva výnos vo výške 4 904 590 eur. Do mestskej kasy by malo ísť napríklad z dane za psa 17 000 eur, za komunálny odpad 500 000 eur či za nevýherné hracie automaty 2 000 eur.

Z nedaňových príjmov by malo mesto v roku 2014 vybrať 1 068 258 eur. Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov. Z podnikania a vlastného majetku by malo mesto v budúcom roku získať príjmy vo výške 591 619 eur, z administratívnych a iných poplatkov by to mala byť suma 591 619 eur.

Do príjmov z podnikania a vlastného majetku patria aj výnosy z prenajímania pozemkov. V roku 2014 by malo mesto za prenájom pozemkov získať čiastku 245 106 eur. Príjmy z prenajatých budov a objektov sa predpokladajú na 190 000 eur, pričom príjmy z nájomných bytov predstavujú 60 000 eur. Z grantov a transferov by malo do rozpočtu v budúcom roku nabehnúť 2 384 064 eur.

Na údržbu pamiatok 370 eur

Bežné výdavky v budúcoročnom rozpočte predstavujú sumu 9 302 864 eur. Napríklad na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva ako aj preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, školského úradu pôjde viac ako 1 365 040 eur.

Bežné výdavky vo výške 592 716 eur predstavujú transakcie verejného dlhu – splácanie úverov. Pre mestskú políciu sa ráta so sumou 381 121. Na správu a údržbu ciest mesto minie asi 845 724 eur, na cestovný ruch 25 000. Nakladanie s odpadmi si bude vyžadovať sumu 543 713 eur, verejné osvetlenie 135 595, mestský športový klub 389 745, knižnica 86 642. Umeleckú súbory si rozdelia 35 000 eur. Na pamiatkovú starostlivosť sa ráta s výdavkami 370 eur. Do oblasti sociálnych služieb pôjde necelých 700-tisíc eur a do oblasti základného vzdelania 40 100 eur.

Do čoho plánuje mesto na rok investovať čítajte v článku: Lepšie chodníky aj cesty už budúci rok: Pozrite sa, ako chcú mestskí poslanci použiť svoju rezervu

Zdroj: Dnes24.sk