Správy

Nežná revolúcia zasiahla aj Brezno: Zlomové okamihy Novembra 89 deň po dni, FOTO

Dnes si pripomíname 30 rokov od udalostí, ktoré znamenali veľkú zmenu nielen v životoch Brezňanov. Novembrová revolúcia v roku 1989 naplno zasiahla aj naše mesto.

Ilustračný obrázok k článku Nežná revolúcia zasiahla aj Brezno: Zlomové okamihy Novembra 89 deň po dni, FOTO
9
Galéria

Nežná revolúcia v Brezne nevypukla 17. novembra ako v Prahe či iných mestách, kde sa štrngalo kľúčmi. Prečítajte si, ako prebiehala od prvých náznakov revolúcie, cez hada, ktorého spravili študenti či vystúpenie Ladislava Chudíka na námestí.

Ak informuje mestská kronika z roku 1989, 1. novembra sa konala v Prahe pokojná manifestácia študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, proti ktorej brutálne zasiahli bezpečnosť a armáda.

V Československu potom bola napätá situácia, ktorá vyvrcholila v piatok, 24. novembra. V mnohých mestách sa konali masové mítingy študentov, hercov a iných občanov. „Tieto udalosti mali vplyv i na občanov nášho mesta,“ píše kronika.

Najprv hŕstka ľudí

25. novembra 1989 (sobota) – Na breznianskom námestí sa stretlo niekoľko desiatok ľudí. Prešli k pomníku Jána Chalupku v parku. Vystúpilo niekoľko rečníkov. Účastníci stretnutia zapálili sviečky a položili ich na shody k pomníku.

26. novembra (nedeľa) – Funkcionári Mestského národného výboru (MsNV) zvolali mimoriadne zasadnutie rady na 14. hodinu a pléna na 16. hodinu.

V tom čase sa na námestí schádzali ľudia, vytvárali skupinky, chodili po uliciach a sídliskách a vyzývali občanov, aby vyjadrili svoj postoj k súčasnému stavu v spoločnosti účasťou na generálnom štrajku, ktorý iniciatíva Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu a študenti vyhlásili na pondelok, 27. novembra.

Niekoľko desiatok ľudí zostalo pred budovou MsNV. Vyzývali funkcionárov na debatu. Štyroch zástupcov občanov pozvali na prebiehajúce zasadnutie pléna. Vyzvali ich, aby predniesli svoje požiadavky a vyjadrili, aký majú problém. Zástupcovia občanov požadovali stretnutie verejnosti s funkcionármi mesta a vyslovili požiadavku vytvoriť v Brezne okresné sídlo.

Výsmech do očí

Niektorí poslanci, po týchto občanoch pokrikovali a vysmievali sa im v zmysle, že keď oni dokážu pre mesto urobiť toľko, ako poslanci a funkcionári, potom môžu kritizovať ostatných. Funkcionári sa dohodli stretnúť s občanmi 28. novembra 16.00 v Závod­nom klube.

27. novembra – Iniciatíva Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu spolu s vysokoškolákmi vyzvali občanov, aby svoj postoj k nahromadeným spoločenským a politickým problémom vyjadrili účasťou na generálnom štrajku. Na 12. hodinu, kedy bol v našom meste vyhlásený štrajk, prišli na námestie študenti hotelovej školy a gymnázia.

Had

Pred tribúnou na parkovisku stálo len niekoľko občanov. Ostatní chodili po chodníkoch, postávali pred obchodmi a čakali, ako sa situácia vyvinie. Po niekoľkých minútach čakania urobili študenti “hada“, pochytali sa spolu s pedagógmi za ruky a kráčali ulicami mesta.

Na námestí sa zhromaždilo medzitým asi tisíc ľudí. Organizátormi štrajku boli Stanislav Zingor, Zdeno Roštár, Jozef Horský, Iveta Švantnerová a Oto Zingor, ktorí vystúpili aj na tribúne.

Na námestie prišli aj zamestnanci okolitých podnikov, najmä Mostárne Brezno a Stredného odborného učilišťa Mostárne. Parkovisko na námestí pred tribúnou bolo plné.

Štrajk trval do pol druhej. Podvečer toho dňa a tiež na druhý deň sa konali ešte manifestačné zhromaždenia. Všetky tieto stretnutia boli na podporu myšlienok iniciatív Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu.

29. novembra – V Závodnom klube ROH sa konala ustanovujúca schôdza koordinančného výboru Verejnosti proti násiliu v Brezne, ktorý sa rozhodol formou organizovania manifestačných zhromaždení a dialógov zameraných na určité oblasti spoločenského a hospodárskeho života nášho mesta riešiť problémy a hľadať východiská a riešenia zo súčasnej situácie.

Pri založení mal koordinačný výbor 30 členov, ich počet do konca roka narástol. Zvolili si spomedzi seba zástupcov, ktorí viedli jednotlivé dialógy a zastupovali koordinančný výbor navonok. Predsedom bol zvolený Zdeno Roštár, podpredsedom Emil Caban. Dialógy viedol katolícky farár Jozef Šmál.

Prišiel aj Chudík

2. decembra 1989 (sobota) – Do Brezna prišiel náš rodák herec Ladislav Chudík, aby vysvetlil stanoviská hercov a priblížil situáciu iných miest. O tom, že príde sa organizátori a koordinančný výbor VPN dozvedeli až v ten deň. Občania sa o stretnutí dozvedeli dopoludnia cez mestský rozhlas a letáky vyvesené v obchodných systémoch.

4. december – Manifestačné zhromanždenie organizované koordinančým výborom VPN. Zúčastnili sa ho študenti Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave, členovia koordinančných výborov VPN v Bratislave a Banskej Bystrici a študenti Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Hostia vysvetlili, že pokračujú v štrajku pretože po voľbách do federálne vlády a vyčiarknutí 4. článku Ústavy sa situácia nezmenila a vo vláde sú i naďalej z 20-tich členov 15-ti členovia KSČ a vedúca úloha KSČ sa tým prejavuje v praxi znovu.

Podľa Ústavy ČSSR nastali zásadné štruktutálne zmeny aj v mestskej organizácii KSS. Mestský výbor KSS definitívne ukončil svoju činnosť, keď členovia mestského výboru odovzdali pečiatku do trezoru MsNV. Stranícke organizácie opustili pracoviská a závody a členovia KSS sa začali organizovať do základných organizácií a klubov podľa bydliska alebo pracoviska.

28. december – Zasadenie pléna na MsNV. Zúčasnili sa ho aj členovia KV VPN v Brezne. Tí vzniesli na poslancov zásadné pripomienky a požiadali vyjadriť dôveru alebo nedôveru funkcionárom a vedúcim odborov MsNV. Poslanci toto nedohlasovali a konštatovali, že požiadavka bude splnená na mimoriadnom plenárnom zasadnutí v januári budúceho roka. Bola ustanované komisia. Jej úlohou bolo pripraviť návrhy na kádrové zmeny pléna, rady, komisií, funkcionárov a vedúcich odborov MsNV.

Foto: Peter Berčík, zbierkový fond fotografií Horehronského múzea

Zdroj: YouTube.com
Zdroj: brezno.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie