Novou technikou zakúpenou z eurofondov chce Brezno dobehnúť sklz v údržbe

Horehronské mesto Brezno kúpilo ďalšiu novú užitočnú techniku, a to vďaka svojmu úspešnému projektu.

Ilustračný obrázok k článku Novou technikou zakúpenou z eurofondov chce Brezno dobehnúť sklz v údržbe
Zdroj: Mesto Brezno

Horehronské mesto Brezno kúpilo ďalšiu novú užitočnú techniku, a to vďaka svojmu úspešnému projektu, ktorý rieši zavedenie komplexného systému separácie drobného stavebného odpadu ako aj zvýšenie separácie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov, parkov, cintorínov a ďalších verejných priestranstiev. Informuje o tom webová stránka mesta.

Projekt Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov podalo mesto ešte v roku 2016 a bolo úspešné.

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške viac ako milión eur z eurofondov zakúpilo ramenný nosič kontajnerov a traktorovú vlečku, ktoré slúžia na separovanie biologicky rozložiteľného odpadu ako tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín a ostatnej verejnej zelene, ale i drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká pri stavebných úpravách bytov, domov či iných stavebných prácach.

Podľa riaditeľa breznianskych Technických služieb Ivana Kamenského, len čo techniku zaradia do užívania, budú sa snažiť dobehnúť sklz v súčasnej údržbe mesta. V rámci uvedeného projektu mesto získa ešte dve zberové vozidlá, nakladač a drvič stavebného odpadu.

Foto: Mesto Brezno

Zdroj: TASR