Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  21 °C
Katarína Oravská Samospráva

PREHĽAD Z ROKOVANIA: Mestskí poslanci o novom parkovisku aj príchode poslanca Kaníka

Mestské zastupiteľstvo v Brezne už začalo. Rokovanie je v plnom prúde. Poslanci preberajú viacero tém. O slovo požiadal aj poslanec NR SR Ľudovít Kaník. Rozhodovalo sa aj o nakladaní s majetkom mesta. Všetko sme sledovali priamo zo zasadačky.

Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD Z ROKOVANIA: Mestskí poslanci o novom parkovisku aj príchode poslanca Kaníka
Foto: Katarína Oravská

9:58 – Sme na „mieste činu“ v zasadačke mestského zastupiteľstva.

10:04 – Poslanci sa stále schádzajú a pripravujú sa na začiatok rokovania.

10:05 – Poslanci už sú na svojich miestach a primátor otvára zastupiteľstvo.

10:08 – Skúška hlasovacieho zariadenia prebehla úspešne.

10:09 – Primátor navrhuje vypustiť niektoré body. Program rokovania bol jednomyseľne schválený. Prítomných je 14 poslancov, 15. sa pripojí neskôr.

10:22 – Prednostka Mestského úradu Brezno Ivana Kuržliaková predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), týkajúceho sa trhového poriadku. Rozlišuje sa osobitný sadzobník pre Ondrejský jarmok a ostatné. S novým sadzobníkom sa očakáva navýšenie mestského rozpočtu. Za návrh hlasovalo 14 poslancov a uzniesli sa na tomto VZN.

10:31 – Na rad prišli majetkové záležitosti. Podľa poslankyne Dzurmanovej je v súčasnosti nevýhodné zbavovať sa nehnuteľností. Poslanec Králik navrhuje, aby sa byty pred predajom upravili za nízke náklady. Zvýši sa tým zisk z predaja. Podľa poslanca Palovčíka treba byty kontrolovať a sankcionovať nájomcov za prípadné škody.

11:08 – Do pozemkového sporu medzi občanmi a spotrebným družstvom COOP Jednota, Brezno vstupuje poslanec NR SR Ľudovít Kaník. Primátor Demian dodatočne víta poslanca Ľ. Kaníka.

11:25 – Poslanec NR SR Ľ. Kaník žiada o slovo a dostáva ho. V úmysle má diskutovať o nezamestnanosti v regióne. Demian vyzýva Kaníka, aby rešpektoval rokovací poriadok. Prebieha rozprava o majetkových záležitostiach, nie o nezamestnanosti. Podľa Kaníka môže v súlade zo zákonom vystúpiť poslanec z akoukoľvek témou. Zúčastnil sa už asi 30 zastupiteľstiev a všade podľa jeho slov našli spoločnú reč. Poslanec NR SR avizuje svoju účasť na ďalšom rokovaní Mestského zastupiteľstva Brezno a žiada o zaradenie do programu. Podľa Demiana však nemôže zaradiť do programu poslanca.

11:45 – Prebieha rozprava o prenájme časti pozemkov v poľovnom revíry s názvom „Devana“. Kupčok z Poľovníckej spoločnosti Bacúch chce na Horehroní rozvinúť poľovníctvo. Záujem o prenájom majú aj Lesy Brezno.

13:06 – Primátor vyhlasuje prestávku. Potrvá do 14:00.

14:09 – Zasadnutie po prestávke pokračuje. Prebieha prezentácia zameraná na služby spojené s obnovou verejného osvetlenia a financovanie prípadnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Beluna, Pavla Moravčíka by mesto prechodom na LED technológiu ušetrilo viac ako 100-tisíc eur ročne.

14:30 – Mestské zastupiteľstvo sa v rokovaní vracia k majetkovým záležitostiam. Občianske združenie Balockô dobrô požiadalo o prenájom pozemku pod dopravným ihriskom pri Hrone. Poslanci žiadosť schválili. Združenie chce dostať ihrisko do pôvodného stavu. Osadiť značky, semafory a organizovať akcie súvisiace s cestnou premávkou. Ihrisko má byť oplotené a v noci uzavreté. Cez deň by však malo ostať verejne prístupné.

15:06 – Vlastníci spoločnosti K. R. T. Brezno sa chcú premiestniť z námestia do objektu na Brezenskej ulici. Budovu si chcú prenajať, je však potrebné do nej investovať. Preto požiadali o odpočítanie všetkých vynaložených investičných nákladov z hodnoty nájomného. Žiadosť poslanci neschválili.

16:15 – Po desať minútovej prestávke pokračuje Mestské zastupiteľstvo v hlasovaní.

16:23 – Poslanci odklepli žiadosť spoločnosti Aventurine o odkúpenie budovy bývalej starej pošty na Mazorníkove.

16:26 – Zdá sa, že v Brezne vznikne nové parkovisko. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o prenájom pozemku na ulici Hradby S týmto ľudovo nazývaným tankodrómom sa podľa poslanca Králika mesto už dlhšie trápi. Žiadateľ tu chce vybudovať parkovisko, za ktoré by sa mesto nemuselo hanbiť. Do rozpravy sa zapojila aj poslankyňa Majerčíková. Myslí si, že mesto parkovacie plochy potrebuje a ak ich nevie spraviť mesto, tak prečo by tak nemohol urobiť žiadateľ. Podľa poslanca Tokára by tam malo zostať parkovisko, ktoré je zadarmo. Podľa poslankyne Wolframovej si treba uvedomiť, že parkovisko je v centre mesta, preto nemá problém s platením.

16:53 – Poslanci sa dohodli, že na najväčšom breznianskom sídlisku nevyrastie stánok rýchleho občerstvenia.

17:13 – Jednoizbový byt na ulici Fraňa Kráľa odhlasovalo mestské zastupiteľstvo za prebytočný majetok. Byt bol znalcom ohodnotený na necelých 6-tisíc eur. Poslanec Králik odmietol zdvihnúť ruku za to, aby sa byt predal za takú nízku cenu.

17:25 – Minigolfové ihrisko si chce prenajať OZ Miniatur golf klub Brezno. Poslanci žiadosť o prenájom na 15 rokov odklepli.

17:32 – Primátor sa ospravedlňuje zo zasadnutia, kvôli povinnostiam v Bratislave. Poslanci odhlasovali návrh na ukončenie rokovanie. K témam, ktoré nestihli prerokovať sa vrátia už v pondelok, 24. 6. o 13:00.

Zajtra si môžete prečítať viac informácií o vystúpení poslanca NR SR Ľudovíta Kaníka na pôde Mestského zastupiteľstva v Brezne.

Zdroj: Dnes24.sk