Peniaze na obnovu parkoviska aj atletickú dráhu. V Brezne schválili rozpočet

Breznianski poslanci odklepli nový rozpočet mesta. Na zozname sú viaceré investičné plány. Na ktoré pôjdu státisíce eur?

Kristína Kožiaková

Viacročný rozpočet mesta na obdobie 2017 až 2019 schválili na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva mestskí poslanci. Rozpočet patrí k najdôležitejším dokumentom mesta. „Neplánujeme zobratie žiadnych úverov, teda opäť znižujeme zadĺženosť mesta na veľmi dobrú resp. nízku úroveň,“ vyjadril sa na margo rozpočtu primátor mesta Tomáš Abel.

„Treba povedať, že v rozpočte počítame so základnými vecami, ktoré občania potrebujú riešiť. Budeme pokračovať v obnove chodníkov, ciest, stojísk aj budúcom roku. Niečo sa bude riešiť cez Technické služby mesta Brezna a niečo dodávateľsky,“ prezradil primátor.

Primátor ďalej informoval aj o mnohých projektoch, ktoré sú už spracované prípadne sú v štádiu riešenia, ako napríklad domov sociálnych služieb, obnova kinosály prípadne multifunkčný športový areál.

Najvyššie položky vo výdavkoch sú 200 000 eurové položky, ktoré pôjdu na rekonštrukciu parkoviska a na atletickú dráhu v areáli škôl Pionierska 2 a Pionierska 4.

Plánované investičné akcie:

 1. Modernizácia technologických zariadení
 • rozvoj, modernizácia technologických zariadení teplární v súlade s platnou zmluvou s firmou Veolia Energia Brezno a.s.
 1. Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná
 • realizácia chodníkového prepojenia na žiadosť občanov dvoch štvrtí mesta: staré Mazorníkovo / nové Mazorníkovo.
 1. Spevnené plochy
 • rozvoj dopravnej infraštruktúry – spevnených plôch pre statickú dopravu. Realizácia výstavby čiastkovej etapy odstavných plôch pri bytových domoch ako podpora občianskej vybavenosti. V uvedenej investičnej akcii sa bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
 1. Spolufinancovanie projektov
 • rozpočtovanie finančných prostriedkov na operatívne zabezpečenie projektov, pri ktorých mesto žiada o dotácie, budú spolufinancované zmluvne požadovanou čiastkou; mesto tiež zabezpečuje predprípravu projektovej dokumentácie – dosiahnutie stavu pripravenosti na jednotlivé výzvy v roku 2017
 1. Centrálne parkovisko Hradby (200 000 eur)
 • vybudovanie centrálneho parkoviska mesta a zabezpečenie štandardu parkovania pre občanov aj návštevníkov v centre mesta
 1. Stojiská na komunálny odpad (50 000 eur)
 • vybudovanie stojísk na kontajnery kvôli menšiemu znečisťovaniu okolia, lepšej dostupnosti a separácii odpadu /zamedzenie vstupu nepovolaným osobám/. V uvedenej investičnej akcii sa plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch
 1. Atletická dráha (200 000 eur)
 • vybudovanie atletickej dráhy v rámci areálu ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno
 1. Kamerový systém (100 000 eur)
 • vybudovanie nového digitálneho kamerového systému, spolu s jeho rozšírením
 1. Multifunkčné ihrisko Mazorníkovo
 • financovanie vybudovaného multifunkčného ihriska – 1. splátka bola realizovaná v roku 2016, 2. splátka v roku 2017 a 3. splátka v roku 2018
 1. Rolba pre Technické služby (116 000 eur)
 • obstaranie majetku a výmena zastaralej palivovej Rolby za elektrickú
 1. UpGrade softvéru MsÚ
 • v zmysle účtovných postupov UpGrade softvéru je kapitálovým výdavkom, pri ktorom dochádza k zhodnoteniu jednotlivých modulov informačného systému samosprávy.
 1. Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Pozrite si zábery starého mesta Brezna v našej fotogalérii!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame