Utorok 23. júl 2019 Oľga  14 °C
Katarína Oravská Samospráva

Poslanci opäť zasadnú: Riešiť sa má výstavba nájomných bytov pre Rómov aj rekonštrukcia komunitného centra

Dnes o 15.00 sa uskutoční prvé tohtoročné pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Poslanci majú na programe štyri body. Azda najbúrlivejšie reakcie medzi poslancami môžeme očakávať pri rokovaní ohľadom výstavby nájomných bytov pre marginalizované rómske komunity.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci opäť  zasadnú: Riešiť sa má výstavba nájomných bytov pre Rómov aj rekonštrukcia komunitného centra
Foto: Katarína Oravská

Do okruhu tém prvého zasadnutia breznianskeho zastupiteľstva v novom roku sa zaradil aj návrh na spolufinancovanie mesta Brezna a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnej výzvy Regionálneho operačného programu. Ide o projekt výstavby nájomných bytov pre marginalizované rómske komunity.

Šibeničný termín

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené na 633 600 eur, pričom mesto by muselo spolufinancovať projekt minimálne piatimi percentami, čo je suma viac ako 31-tisíc eur. V tejto čiastke však nie je započítaná projektová dokumentácia (cca do 19-tisíc eur). Náklady na spracovanie projektovej dokumentácie môžu byť refundované, ak budú uznané za oprávnené náklady.

Dôvodová správa uvádza: „S ohľadom na potrebu vytvorenia podmienok pozitívnej sociálnej inklúzie musí byť nájomný bytový dom vybudovaný v širšom centre obce/mesta resp. mestských častí tak, aby nedochádzalo k segregácii a priestorovému vylúčeniu marginalizovaných komunít na vnútorný okraj intravilánu obce/mesta alebo za hranicu intravilánu.“ Možnými lokalitami v rámci Brezna sú tak Hlavina II a Predné Hálny 10, kde sa aktuálne nachádza tzv. dom hrôzy, ktorý by sa tak mal nahradiť.

Do 17. apríla sa pritom musí stihnúť projektová dokumentácia a vypracovanie všetkých podkladov. Podľa dôvodovej správy je dodržanie termínu vysoko rizikové.

Uľahčenie kontaktu s úradom

Ďalšou zaujímavou témou, o ktorej budú poslanci diskutovať je rekonštrukcia objektu Komunitného centra, Zadné Hálny 11. Mesto môže využiť aktuálnu výzvu Regionálneho operačného programu a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Výška celkových výdavkov na projekt je viac ako 215-tisíc eur. Mesto by muselo rekonštrukciu spolufinancovať z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo je viac ako 10-tisíc eur. Zvýšiť sa tak má kvalita poskytovaných služieb v sociálnej oblasti.

Poslanci budú rokovať aj o schválení koncepcie rozvoja informačných systémov nášho mesta. Cieľom je uľahčiť obyvateľom mesta a podnikateľským subjektom kontakt s úradom, skrátenie času vybavovania žiadostí, zvýšenie dostupnosti služieb, zvyšovanie kvality práce a bezpečnosti dát na mestskom úrade.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk