Poznáme AKTUÁLNE rebríčky škôl. Ktoré breznianske dopadli v hodnotení najlepšie?

Nové rebríčky základných a stredných škôl sú už známe. Pozrite, ako sa v nich darilo zástupcom z nášho mesta?

Jakub Forgács

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V rámci letnej aktualizácie boli doplnené aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ a výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok. Ktoré školy sú spomedzi všetkých hodnotené ako najlepšie a ktoré breznianske sa umiestnili v týchto rebríčkoch najlepšie?

Po aktualizácii rebríčkov INEKA na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ patrí prvé miesto v rebríčku Základnej škole na Krosnianskej 4 v Košiciach, medzi SOŠ sa najlepšie umiestnila Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a na samom vrchole rebríčka gymnázií sa ocitla Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.

TOP breznianske školy podľa hodnotenia

Najvyššie z breznianskych základných škôl sa umiestnila v rebríčku Ineka ZŠ s MŠ na Pionierskej 2, ktorej patrí 30. miesto v rámci Banskobystric­kého kraja.

Prejdime na stredné odborné školy a breznianskych zástupcov, ktorí sa umiestnili najvyššie. Štvrtá priečka v krajskom rebríčku patrí Hotelovej akadémii na Malinovského 1, 11. Obchodnej akadémii na Malinovského 1 a 14. Súkromnej SOŠ hutníckej na Ulici Družby 64.

V kategórii gymnázií sa v rebríčku umiestnilo najvyššie Gymnázium J.CH. na Štúrovej 13, ktorému patrí 14. priečka v rámci nášho kraja.

Upozornenie

INEKO upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame