Program Niečo naviac pokračuje aj v júni!

Po druhý krát v tomto roku smerujú kroky zdravotných klaunov do miest a nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujeme. I v prípade programu Niečo naviac zdravotní klauni prinesú malým pacientom dobrú náladu a smiech, pokúsia sa ich odpútať od

Zuzana Vajayová

Dôležitú úlohu bude i tentoraz zohrávať humor, veselé pesničky a zaujímavé „liečebné postupy“, ktoré už neraz pomohli prekonať strach z rozličných vyšetrení, procedúr a zákrokov.

V júni sa zdravotní klauni a klaunky pokúsia vykúzliť na tvárach malých pacientov úsmev v nasledovných nemocniciach:

• 1.6.2011 Nemocnica Alexandra Wintera n. o. Piešťany, o 14:00 • 7.6.2011 Nemocnica Poprad, a. s., o 14:00 • 9.6.2011 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, o 14:00 • 9.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, o 14:00 • 15.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, o 14:00 • 15.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a. s., o 14:00 • 16.6.2011 Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany, o 14:00 • 16.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, o 14:00 • 16.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., 14:00 • 20.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, o 14:00 • 20.6.2011 Dol­nooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín, o 14:00 • 22.6.2011 Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravotníckeho zariadenia Levice, o 14:00 • 23.6.2011 Špe­cializovaný liečebný ústav Marína š.p., o 14:00 • 23.6.2011 Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s.r.o., o 14:00 • 29.6.2011 Nemocnica Zvolen a. s., o 14:00

Viac informácií o činnosti občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors môžete nájsť na internetovej stránke www.cervenynos.sk

Zdroj: OZ Červený Nos

Tento článok nie je možné komentovať.