Radvanský jarmok nie je len o stánkoch a kolotočoch. Pripravte sa na obmedzenia!

Vodičov čakajú počas Radvanského jarmoku krušné chvíle. Tisíce návštevníkov, bohatý program, ale aj uzavreté ulice.

Jakub Forgács

Radvanský jarmok patrí k najobľúbenejším podujatiam v Banskej Bystrici a svoju históriu píše už jubilejných 360 rokov. Prinesie so sebou bohatý program, ale aj viaceré dopravné obmedzenia. S čím treba počítať?

Dopravný režim počas 360. Radvanského jarmoku:

Úplné uzávierky miestnych komunikácií

 • parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – od 4. septembra 2017 od 19:00 do 10. septembra 2017 do 20:00.
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 4. septembra 2017 od 19:00 do 11. septembra 2017 do 20:00.
 • príjazdová cesta pod Baštou – od 7. septembra 2017 od 6:00 do 11. septembra 2017 do 6:00.
 • Vajanského námestie od križovatky s ul. J. Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) – od 7. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Vajanského námestie od ul. M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná – od 7. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) – od 7. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ul. po Nám. SNP – od 7. septembra 2017 od 19:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Kapitulská ul. od križovatky J. Cikkera po Nám. SNP – od 7. septembra 2017 od 19:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Parkovisko na Nám. slobody za Domom kultúry – od 7. septembra 2017 od 19:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.
 • Bakossova ul., pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia, od 8. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00.

Zobojsmernenie

 • Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. – od 7. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00 V zmysle prenosného dopravného značenia bude obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.
 • Bakossova ul. od č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 – od 8. septembra 2017 od 6:00 do 10. septembra 2017 do 19:00

Taktiež je potrebné pripraviť sa na vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach na Vajanského námestí (na parkovisku) a v Kapitulskej ulici pod Nám. SNP v dňoch 7. – 10. septembra 2017. Taxislužby budú parkovať na moste cez potok Bytrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery z minuloročného 359. Radvanského jarmoku!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame