ROZHOVOR: Hlavnými prioritami mesta je spokojný občan, tvrdí Tomáš Abel

Kúpalisko, atletická dráha či obnova škôlok a vybudovanie cyklotrasy. Hoci má mesto Brezno v pláne realizáciu viacerých projektov, tým NAJ je podľa primátora spokojný občan.

Eliška Šándorová

Ako ste strávili vianočné sviatky?

Vianočné sviatky som strávil ako každý rok doma s rodinou. Najkrajšie sviatky v roku som využil na načerpanie nových síl v kruhu najbližších, ale, samozrejme, som aj pracoval, kontroloval stav údržby komunikácii a posýpanie počas napr. veľmi nepríjemnej poľadovice. V meste plánujeme zlepšiť našu činnosť vo viacerých oblastiach a preto sa už teraz na všetko pripravujeme.

Ľudia si na prelome rokov dávajú predsavzatia, aké máte ako primátor pre mesto?

Osobne chcem ešte zlepšiť komunikáciu s našimi obyvateľmi a vysvetľovať to, čo sa v meste robí a aké sú na to dôvody. Mojím predsavzatím je určite zlepšiť činnosti vo viacerých oblastiach v prospech mesta a našich obyvateľov.

Na pozícii primátora ostávate ďalšie štyri roky. Čo ste v predchádzajúcich rokoch nestihli a chcete určite dokončiť?

Áno a ďakujem Brezňanom za prejavenú dôveru. Chceme dokončiť množstvo už rozbehnutých projektov, ktoré sme pripravili ešte v predchádzajúcom období.

Medzi najväčšie projekty patrí kúpalisko, atletická dráha, domov pre seniorov a denný stacionár, obnova škôlok, vybudovanie cyklotrasy a mnohé ďalšie. Taktiež pripravujeme projekty na ďalšiu výstavbu bytov a projekty zamerané na životné prostredie, zeleň a parky.

V akej finančnej kondícii je Brezno a ktorá oblasť by mala „zhltnúť" najviac investícií na najbližšie roky?

Veľmi ma teší, že mesto v predchádzajúcich štyroch rokoch znižovalo dlh a dnes sme aj napriek mnohým investíciám hodnotený ako jedno z najlepšie hospodáriacich miest Slovenska. Aj keď to znie jednoducho, zďaleka to jednoduché nebolo a musel som pripraviť so zamestnancami mesta množstvo opatrení, aby sme sa k tomuto cieľu dostali. V tomto ma podporovalo aj mestské zastupiteľstvo, čo mi v mnohom uľahčilo prácu a výrazným spôsobom pomohlo dosiahnuť tento cieľ, za čo poslancom ďakujem.

Najväčší projekt, ktorý mesto čaká, bude vybudovanie kúpaliska, avšak aj ostatné projekty sú pre nás značne finančne náročné. Treba uviesť, že hospodárenie plánujeme napriek rozsiahlym investíciam zlepšovať.

Ktoré projekty mesta teda patria medzi priority?

Nedá sa povedať, že jeden alebo druhý projekt je najväčšou prioritou. Každá oblasť má svoju prioritu a každý občan nášho mesta považuje za svoju prioritu niečo iné. Veľmi ma však tešilo, že za štyri roky sa pohľad na naše mesto zmenil a to nielen našimi obyvateľmi, ale aj celoslovenskými médiami a návštevníkmi nášho mesta. Dali sme si záležať na úprave zelene, zimnej výzdobe a poriadku a preto každá pozitívna reakcia na naše mesto mňa osobne veľmi potešila.

Brezno ma veľký potenciál pre svoju polohou, históriu, prírodu a ľudí. Preto by som uviedol, že hlavnými prioritami mesta je predovšetkým spokojný občan, rozvoj vo všetkých oblastiach života mesta a podpora mládeže, mladých rodín a seniorov.

Na ktoré veci, ktoré sa v meste za posledné roky urobili, ste hrdý?

Určite to je zlepšenie práce technických služieb, hospodárenia Lesov mesta Brezna a celého mesta a naštartovanie množstva projektov. Teší ma každý úspech, bez ohľadu na veľkosť projektu, pokiaľ sú s ním spokojní naši obyvatelia.

Ľudí najviac „trápi" zamestnanie. Črtajú sa nejaké nové pracovné miesta či investori v Brezne a okolí?

Túto otázku dostávam často, avšak treba uviesť, že nezamestnanosť v Brezne je na úrovni niečo cez 5 %, čo je historicky najmenej. Keď sme robili analýzu, tak z týchto nezamestnaných je viac ako 60 % dlhodobo nezamestnaných a príchod väčšieho investora by Brezno z pohľadu personálnych kapacít nezvládlo, keďže doslova by v takejto firme nemal kto robiť. Predchádzajúce štyri roky sme pripravili plochu pre investorov so všetkými potrebnými sieťami, ktorá nám chýbala ako soľ.

Ozývalo sa nám viacero možných investorov, ale práve ten faktor, že by v takejto väčšej firme nemal kto pracovať bol do značnej miery rozhodujúci. Napriek uvedenému, sme aj v súčasnosti v rokovaní s potencionálnym investorom do parku na Ul. Vrbová.

Našou prioritou je však podpora domácich podnikateľov a rozvoj ich podnikateľských aktivít a tým aj vytváranie ďalších pracovných miest.

Takouto spoluprácou mesta a firmy sa vytvorili pracovné miesta v spol. Harmanec Kuvert a vybudovaním v súčasnosti novej výrobnej haly sa vytvoria opäť ďalšie pracovné miesta pre našich obyvateľov.

Zdroj: brezno.dnes24.sk