Samospráva

Sedem z 19 priechodov prešlo úpravami, bezpečnosť chodcov sa zvýšila

Viac ako tretina najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v Brezne prešla stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa zvýšila bezpečnosť ľudí na cestách v meste.

Ilustračný obrázok k článku Sedem z 19 priechodov prešlo úpravami, bezpečnosť chodcov sa zvýšila
Zdroj: Mesto Brezno

Úsporná LED technológia a výstražné solárne svietidlá inštalované priamo na vozovke zvýrazňujú miesta, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť vodičov. Informuje o tom brezniansky magistrát na webovej stránke.

Z 19 naprojek­tovaných priechodov pre chodcov, ktoré autorizovaní dopravní inžinieri vyhodnotili ako najrizikovejšie z hľadiska bezpečnosti, prešlo do konca júla rekonštrukciou celkovo sedem. Išlo o stavebné úpravy existujúcich priechodov s doplnením osvetlenia, vodiacich prvkov pre zrakovo postihnutých občanov, a takisto bezbariérových riešení.

LED gombíky

„Z pohľadu chodcov sú priechody nasvietené nielen zhora, ale aj na úrovni cesty, a to prostredníctvom dopravných LED gombíkov,“ uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.

Podľa informácií investičného odboru mestského úradu sú takto upravené priechody plne funkčné na uliciach ČSA, Rázusova a Švermova. Priemerná cena za prestavbu jedného sa pohybovala okolo 18-tisíc eur v závislosti od rozsahu úprav.

Lepšia situácia v doprave

Samospráva ich doteraz financovala z vlastných prostriedkov, snaží sa však získať peniaze i z externých zdrojov. V júni sa mesto zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a to až do výšky 24-tiscí eur.

Ak by sa radnici podarilo získať nenávratný finančný príspevok, mohla by obnoviť ďalšie dva mimoriadne frekventované priechody na námestí pred mestským úradom a obchodným domom.

„Vďaka týmto investíciám sa zlepšuje dopravno-bezpečnostná situácia v meste. Cieľom je zníženie dopravnej nehodovosti s dôrazom na ochranu chodcov, cyklistov, detí a seniorov, ako i zníženie počtu dopravných nehôd s fatálnymi následkami,“ zdôraznil Abel.

Foto: Mesto Brezno

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie