SOŠ techniky v Brezne ponúka nadstavbové štúdium, prihlásiť sa dá do konca mája

Chcete si zlepšiť či rozšíriť vzdelanie? Stredná odborná škola techniky a služieb ponúka od septembra 2018 nadstavbové štúdium dennou aj večernou formou.

Ilustračný obrázok k článku SOŠ techniky v Brezne ponúka nadstavbové štúdium, prihlásiť sa dá do konca mája
Zdroj: TASR

Stredná odborná škola techniky a služieb v Brezne ponúka od septembra 2018 nadstavbové štúdium dennou aj večernou formou
v odboroch:

  • 6421 L spoločné stravovanie – denná forma (pre odbory kuchár, čašník, hostinský, …)
  • 6411 L prevádzka obchodu – denná aj externá, večerná forma (pre odbory predavač, aranžér, …)
  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách – externá, večerná forma (pre odbory stolár, krajčírka, autoopravár, kaderníčka, elektrotechnik…)
  • 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení – externá, večerná forma (pre absolventov strojárskych učebných odborov)

Dĺžka štúdia je dva roky. Ukončenie vzdelania: maturitnou skúškou (SJL, cudzí jazyk a odborné predmety). Podmienky prijatia: ukončené 3-ročné stredné odborné vzdelanie v odbore, na ktorý nadväzuje nadstavbové štúdium (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)

Prihlášky: je potrebné podať do 31. mája 2018. K prihláške je potrebné priložiť: Vysvedčenie z posledného ročníka štúdia – fotokópia, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške – fotokópie.

Prihlášku je možné vyplniť priamo na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. alebo poslať poštou na adresu: Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno.

Zdroj: Mesto Brezno, foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk