Utorok 23. júl 2019 Oľga  14 °C
Katarína Oravská Samospráva

Starý Mazorník s novým prepojí chodník: Na jeho vybudovanie je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 25-tisíc eur

Starý a Nový Mazorník nie sú prepojené žiadnym chodníkom, hoci vyšliapaný je a denne tade prejdú desiatky obyvateľov. Smerujú do školy, do obchodu, k lekárovi, na poštu, do kostola, na zastávku MHD, na plaváreň, tenisové kurty či za oddychom na Lúčky. Občanom však v tomto smere svitá na lepšie časy.

Ilustračný obrázok k článku Starý Mazorník s novým prepojí chodník: Na jeho vybudovanie je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 25-tisíc eur
Foto: Katarína Oravská

„Pri výstavbe Nového Mazorníka v 80-tych rokoch bolo naplánované aj prepojenie so Starým Mazorníkom, prostredníctvom komunikácie v časti ulice MPČĽ k ulici Potočná, až k ulici Dolná. Táto stavba sa však nikdy nezrealizovala, čím sa značne sťažil prechod obyvateľov medzi Novým a Starým Mazorníkom,“ uviedla poslankyňa mestského zastupiteľstva Martina Daxnerová, ktorá sa touto problematikou zaoberá. Ako ďalej pokračovala uvedenou trasou aj napriek tomu, že do dnešného dňa nebola zrealizovaná a vybudovaná žiadna spojovacia komunikácia každý deň prechádza množstvo obyvateľov.

Začarovaný kruh

„Mnohé miesta sú veľakrát neprechodné a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Občania Starého Mazorníka uvedenú trasu niekoľkokrát riešili svojpomocne, aby spevneli aspoň najrizikovejšie úseky a mohli sa tak dostať bezpečne do svojho cieľa,“ priblížila Daxnerová.

S touto trasou má poslankyňa aj vlastné skúsenosti, keďže pochádza zo Starého Mazorníka. „Sama som ako dieťa deväť rokov chodia týmto provizórne upraveným chodníkom do školy a dodnes sa pozerám ako naše staré mamy chodia deň čo deň uvedenou trasou do kostola je mi potreba riešenia tejto situácie o to bližšia.“

Poslankyňa prirovnáva začiatok riešenia tejto situácie k začarovanému kruhu. „Občania sa chodníka dožadovali už roky, ale na meste nebola o riešení danej situácie jediná zmienka. Žiaden poslanec neriešil situáciu priamo s vlastníkmi, nepredložil návrh na vysporiadanie pozemkov ani vyčlenenie finančných prostriedkov na zrealizovanie chodníka.“ Ako ďalej pokračovala riešenie neprichádzalo ani po roku aktivít a stretávaní sa so zamestnancami úradu a vlastníkmi pozemkov, preto bol prechod pri potoku upravený len čiastočne vďaka riaditeľovi Technických služieb Brezno. Na mieste bola aj osadená lampa verejného osvetlenia, ktorá z časti uľahčila občanom prechod v nočných hodinách.

Beh na dlhé trate sa nekončí

Podľa slov Daxnerovej aktívne tento problém rieši odkedy je poslankyňou mestského zastupiteľstva. „Niekoľkokrát som sa osobne stretla s vlastníkmi pozemkov a vyjednávala s nimi o možnosti vstupu na pozemok za účelom vybudovania chodníka.“ Nie všetci vlastníci však súhlasili a problém je aj v investovaní verejných prostriedkov do majetku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta. „Výsledkom troch rokov je nakoniec výkup jedného pozemku a zriadenie vecného bremena k dvom pozemkom spočívajúceho v práve zriadenia stavby chodníka, práva prechodu pešo, jeho údržby, opravy.“ Po troch rokoch sa teda podarilo vysporiadať pozemky a vyčleniť finančné prostriedky.

Na rok 2014 je v rozpočte na chodníkové prepojenie ulíc Dolná a Potočná vyčlenených 25 000 €. „Mesto založilo spoločnosť Mestský podnik služieb a ďalšou mojou aktivitou bude jednanie s jeho riaditeľom o možnostiach pomoci pri budovaní chodníka zo strany uvedenej spoločnosti mesta.“

Pokračovanie chodníka od Potočnej až k ulici MPČL je podľa Daxnerovej ďalším behom na dlhé trate. „Nakoľko aj v tomto prípade ide o súkromné pozemky a v lokalite sa začala v značnej miere domová výstavba, do budúcna považujem za prioritu riešiť chodník prípadne spevnenú komunikáciu, pretože stavebné povolenia sa v danej lokalite vydávajú, občania stavajú, ale prístupovú cestu nemajú. Budem hľadať rozumný kompromis na riešenie danej situácie aj s majiteľmi dotknutých pozemkov.“

Chodníkové prepojenie Dolná Potočná
13
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk