Ste študent, ktorý rád píše? Chopte sa Štúrovho pera v celoslovenskej súťaži

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene vyhlasuje už 24. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov.

Ilustračný obrázok k článku Ste študent, ktorý rád píše? Chopte sa Štúrovho pera v celoslovenskej súťaži
Zdroj: TASR

Súťaž Štúrovo pero je vypísaná pre päť kategórií: stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a elektronické magazíny.

Súťažiaci v prvej a druhej kategórii musia zaslať aspoň dve čísla školských časopisov (každé v troch exemplároch), ktoré vyšli v kalendárnom roku 2017 a vychádzajú v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.

Ukážte svoj talent

Súťažiaci v tretej a štvrtej kategórii zašlú do súťaže minimálne dve, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v troch exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Nepublikované práce budú napísané na počítači.

Súťažiaci v piatej kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú minimálne dvoch autorov (teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov).

Za elektronické magazíny nie sú považované ani oficiálne stránky školy, PDF verzie tlačených časopisov či účty na sociálnych sieťach.

Do súťaže sa môžu prihlásiť len magazíny, ktoré v kalendárnom roku 2017 zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či audio), vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine.

Budúci novinári?

Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich v školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 31. januára 2018.

Vyhodnotenie v apríli 2018 bude spojené so seminármi o „písanej“ žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

Hlavní organizátori súťaže sú Televízia Markíza, vydavateľstvo MAFRA Slovakia a Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. K spoluorgani­zátorom patrí aj Tlačová agentúra SR.

Viac informácií nájdete tu.

Foto: archív

Zdroj: TASR

Odporúčame