Súťaž „Mladý Európan 2011“ vrcholí

V piatok 20. mája sa na Táloch v Hoteli Stupka a Golf bude konať národné kolo 6. ročníka celoslovenskej súťaže "Mladý Európan 2011".

Mário Hanzel

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov stredných škôl o Európskej únii. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR Ivan Štefanec a vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrea Elscheková-Matisová.

Množstvo povinnej literatúry, odporúčaných internetových stránok, listovania v knihách a rôznych brožúrach s témou Európskej únie sprevádzalo študentov z celého Slovenska, ktorí sa svedomito pripravovali na túto vedomostnú súťaž. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii, v druhom kole súťažiaci skladali puzzle. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá a v ňom ich čakali otázky doplnené obrázkami. Napínavé momenty, trošku trémy a atmosféra nabitá v duchu „Európskej rodiny“ nám priniesli zaslúžených víťazov.

Nášho regionálneho kola, ktoré sa konalo 6. apríla v Mestskom dome kultúry v Brezne, sa zúčastnila Hotelová akadémia Brezno, Obchodná akadémia Brezno, Spojená škola Brezno, Spojená škola Detva, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno, Obchodná akadémia Lučenec, Gymnázium J. Chalupku Brezno a Gymnázium Poltár. Do finále postúpili: Hotelová akadémia Brezno, Spojená škola Brezno a Spojená škola Detva. Každému tímu finalistov pripadlo pätnásť otázok z okruhov: osobnosti, dominanty a symboly.

Víťazným tímom sa napokon stala Hotelová akadémia Brezno v zastúpení Silvia Jamnická, Filip Mekyňa a Ivana Ťažká. Zástupcovia Hotelovej akadémie Brezno sa teda stretnú zajtra v súboji o celkové prvenstvo „Mladého Európana 2011“. Touto cestou im prajeme veľa elánu a energie a držíme im palce.

(mh, PRVA – Europe Direct Brezno)

Tento článok nie je možné komentovať.