Technické služby zakúpili z príspevku techniku na zhodnotenie odpadov

Breznianske Technické služby (TS) zakúpili novú techniku vďaka úspešnému projektu mesta týkajúceho sa zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných a drobných stavebných odpadov.

Ilustračný obrázok k článku Technické služby zakúpili z príspevku techniku na zhodnotenie odpadov
Zdroj: Mesto Brezno

Brezno naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac než jeden milión eur z ministerstva životného prostredia. Podľa riaditeľa TS mesta Brezno Ivana Kamenského nová technika poslúži na separovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako je tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín zo záhrad rodinných domov, parkov, cintorínov a ďalších verejných priestranstiev či drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká pri stavebných úpravách bytov, rodinných domov a iných podobných prácach.

„Pracovať s novou technikou začneme po otvorení kompostárne v Mazorníkove. Predpokladaný termín je budúci rok v priestoroch za mliekarňou,“ reagoval Kamenský s tým, že táto technika bude dostatočne vyťažená a výrazne sa skvalitnia služby v oblasti nakladania s odpadom.

„Doposiaľ konáre vozíme do kompostárne na Vrbovej ulici, kde voľne hnijú. Nová technika ich však dokáže rozštiepkovať. Taktiež drobný stavebný odpad z prerábania domov, bytov prevážame na skládku. Po novom ho budeme vedieť ďalej použiť pri oprave ciest,“ dodal Kamenský.

Foto: Mesto Brezno

Zdroj: TASR