V Breznianskom okrese nežijú len Slováci. Týchto 5 národností jasne dominuje

V našom meste a okolí žijú desaťtisíce ľudí. Pozreli sme sa na ich na ich národnostné zloženie. Čítajte viac!

Jakub Forgács

Podľa Štatistického úradu SR, žilo ku koncu roka 2016 v Bansko­bystrickom kraji 651 509 obyvateľov. Najviac zastúpené bolo obyvateľstvo so slovenskou národnosťou s podielom 77,33 %. Obyvateľstvo s maďarskou národnosťou tvorilo 10,51 % a s rómskou národnosťou 2,28 %. Ostatné národnosti mali podiely nižšie ako 1 %.

Z hľadiska početnosti žilo k 31. decembru 2016 na území kraja 503 823 obyvateľov slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou zostáva maďarská národnosť (68 453 obyva­teľov). Z územného hľadiska je maďarská národnosť najviac zastúpená v južnej a juhovýchodnej časti kraja, v okresoch hraničiacich s Maďarskou republikou (okres Rimavská Sobota, okres Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca). Rómska národnosť s počtom osôb 14 835 predstavuje tretiu najpočetnejšiu národnosť žijúcu v Banskobystric­kom kraji.

A ako vyzeralo národnostné zloženie obyvateľstva v okrese Brezno? Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 62 298 obyvateľov, z toho 87,89 % slovenskej národnosti, 3,37 % rómskej národnosti, 0,44 % českej a moravskej národnosti, 0,15 % maďarskej národnosti, 0,10 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 8,05 % obyvateľov okresu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame