VIDEO: Dobrovoľní hasiči zo Závadky nad Hronom: Vždy je dobré mať v okolí ľudí, ktorí vedia pomôcť v núdzi

Keď vyrastiem, budem požiarnikom! Nie jeden malý chlapec sa vidí v profesii hasiča. Mnohí sa síce ujali iného remesla, avšak cestu si našli aj k takejto náročnej "záľube".

Eliška Šándorová

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Závadke nad Hronom sa píše už od roku 1924. Za rokmi existencie sú celé generácie tých, ktorí pomáhali pri požiaroch či situáciách vyžadujúcich pomoc dobrovoľníkov.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha, čo z neho robí dôstojného patróna hasičov a záchranárov. A práve tie nesmú chýbať u každého (nielen) dobrovoľného hasiča

Spolupráca s profesionálmi

Zbor zo Závadky nad Hronom prešiel za takmer storočnicu rôznymi fázami. „Najmä od roku 2014 sa začal pomaly dostávať na požadovanú kvalifikáciu či už z pohľadu členov, alebo vybavenosti hasičskej jednotky,“ hovorí Kamil Ševc z DHZ Závadka nad Hronom.

Dobrovoľníci boli dlhé roky odkázaní na starú techniku. Koncom roka 2015 pribudla do ich garáže cisternová automobilová striekačka Iveco Daily.

Najväčší vzostup z hľadiska kvality a akcieschopnosti jednotky začal zbor dosahovať práve v minulom roku, kedy nadobudol veľmi dobrú spoluprácu s profesionálnymi hasičmi najmä z domácej hasičskej stanice.

Pomoc v núdzi

V súčasnosti má zbor cez 20 členov a je pripravený čeliť akýmkoľvek úlohám na úseku ochrany pred požiarom a zdolávania mimoriadnych udalosti nielen v obci Závadka nad Hronom, ale aj na okolí.

„Vždy je dobré mať na okolí ľudí, ktorí vedia pomôcť v núdzi, dostalo sa nám do uší, keď sme robili ukážky hasičskej techniky počas dní obce. Našu prácu ocenili aj profesionálni hasiči či už z okresného, alebo krajského velenia napríklad pri požiari nad obcou Polomka, kde naša jednotka zasahovala každý jeden deň požiaru,“ hovorí Ševc.

Už teraz myslia aj na svojich nasledovníkov. Od jari minulého roku členovia DHZ Závadka začali s výchovou mládeže a podarilo sa im vytrénovať kvalitné športové družstvo, ktoré sa odhodlane zúčastňuje všetkých hasičských súťaží Plameň v okrese.

Veková hranica prijatia do zboru je 15 rokov, ale mládež, ktorá má záujem venovať sa hasičskému športu, môže byť v družstve Plameň od 8 rokov. „Ak by mal niekto chuť stať sa našim členom, môže nás kontaktovať aj cez našu FB stránku. Najbližšie nás verejnosť môže vidieť v máji, kedy spolu s oslavami sv. Floriána a dni obce usporiadame ukážku zo života hasičov obce Závadka. Ľudia uvidia techniku, výstroje a mladým nadšencom ukážeme simuláciu, ako vyzerá zásah pri požiari,“ pozýva na záver Ševc.

Pozrite si ročníkové video, ktoré zachytáva zásahovú činnosť DHZ Závadka nad Hronom.

Zdroj: YouTube.com
Zdroj: brezno.dnes24.sk