Vodiči na Krčulovej sa dočkajú nových parkovacích miest. Práce by mali čoskoro skončiť

Technické služby sa naplno venujú prácam v uliciach mesta. Na mušku si vzali aj Krčulovu ulicu, kde rozširujú miestnu komunikáciu a vybudujú nové miesta na parkovanie.

Ilustračný obrázok k článku Vodiči na Krčulovej sa dočkajú nových parkovacích miest. Práce by mali čoskoro skončiť
Zdroj: TASR

Parkovacie miesta pribudnú na Krčulovej ulici 2 – 18. Technické služby realizujú prípravné práce pred ďalším asfaltovaním na Krčulovej ulici. Podľa slov riaditeľa Ivana Kamenského, urobili výkop na rozšírenie miestnej komunikácie asi 1 m do Margitinho parku, osadia obrubníky, preložia stĺpy verejného osvetlenia, a to aj vzhľadom na časté poruchy osvetlenia v tejto časti.

„Na tejto ulici pribudnú nové odstavné plochy smerom do Margitinho parku tak, aby vzniklo obojstranné kolmé parkovanie so 6 m širokou cestou. Toto opatrenie by malo zabezpečiť nárast parkovacích miest za bytovým domom Krčulova 2 – 18."

Techničiari práce plánujú ukončiť asi do 12. októbra, a to do vyasfaltovania celej plochy zhotoviteľom.

„Termín je podmienený dodávkou nových stĺpov verejného osvetlenia, aby sme demontáž starých stĺpov previedli po spustení nových." Práce sú v súlade s pripravovaným projektom revitalizácie Margitinho parku a celkovo ide o zosúladenie potrieb parkovacích miest v meste so spusteným asfaltovaním miestnych komunikácií.

„Ďakujeme verejnosti za spoluprácu pri preparkovaní vozidiel mimo dotknutých zón. Doteraz sme v tejto časti nemali žiadny problém. Veríme, že to bude tak aj naďalej a prosíme o trpezlivosť aj vzhľadom na plnenie iných úloh v meste. Na tejto stavbe niekedy nepracujeme aj celý deň z dôvodu, že operatívne sa venujeme prácam, ktorých realizácia dodávateľmi je podmienená ukončením časti prác zamestnancami Technických služieb Brezno," dodal na záver Ivan Kamenský.

Zdroj: Mesto Brezno, ilustračné foto: TASR

Zdroj: brezno.dnes24.sk