Najlepší na Brezno24.sk

 1. Kristína Kožiaková (33.96s) 100%
 2. Katarina Kanova (71.34s) 80%
 3. Viktor Kováčik (99.09s) 60%
 4. Erika Muranska (71.44s) 50%
 5. Jakub Forgács (55.53s) 30%
 6. Tánička Sarvašová (348.64s) 10%

Najlepší hráči

 1. Kristína Kožiaková (33.96s) 100%
 2. Katarina Kanova (71.34s) 80%
 3. Viktor Kováčik (99.09s) 60%
 4. Erika Muranska (71.44s) 50%
 5. Jakub Forgács (55.53s) 30%
 6. Tánička Sarvašová (348.64s) 10%