Najlepší na Brezno24.sk

 1. Kristína Kožiaková (33.87s) 100%
 2. Viktor Kováčik (34.17s) 90%
 3. Katarina Kanova (38.78s) 80%
 4. Viktor Kováčik (99.09s) 60%
 5. Erika Muranska (71.44s) 50%
 6. Viktor Kováčik (90.56s) 40%
 7. Jakub Forgács (55.53s) 30%
 8. Tánička Sarvašová (348.64s) 10%

Najlepší hráči

 1. Kristína Kožiaková (33.87s) 100%
 2. Viktor Kováčik (34.17s) 90%
 3. Katarina Kanova (38.78s) 80%
 4. Viktor Kováčik (99.09s) 60%
 5. Erika Muranska (71.44s) 50%
 6. Viktor Kováčik (90.56s) 40%
 7. Jakub Forgács (55.53s) 30%
 8. Tánička Sarvašová (348.64s) 10%