Pôvodné mená našich dedín vás dostanú:Trideyn ešte ako tak, ale Čierny Balog je víťaz :)

Niektoré mená, pod ktorými poznáme dedinky okolo Brezna dnes, sa formovali stáročia. Pôvodné krkolomné názvy často nič nehovoria ani samotným obyvateľom. Pozrite, ako sa známe dediny volali kedysi a ako ich názvy vznikli.

Kristína Kožiaková
Ilustračný obrázok k článku Pôvodné mená našich dedín vás dostanú:Trideyn ešte ako tak, ale Čierny Balog je víťaz :)
Zdroj: Dnes24.sk

Viaceré obce nášho okresu mali kedysi krkolomné názvy. Pramení to hlavne z toho, že názvy obcí boli často maďarské alebo nemecké. Na „zúbok“ pôvodu sme sa niektorým pozreli.

Závada, lebo zavadzal…

Počas valaského osídľovania bola v 16. storočí na území muránskeho panstva založená obec Závadka. Obec vznikla na území osady Veľký potok „Nagypatak" (1611), odvodený od potoka Veľký potok, ktorý sa tak volá doteraz. Veľký potok preteká priečne údolí z Nízkych Tatier a vlieva sa do Hrona. Závadka nad Hronom je známa z roku 1617 a neskôr sa vyskytuje v rôznych zápisoch: Zavodka, Závadka (1650), Zawatka (1773), Závadka (1808), Závadka nad Hronom (1927).

Povráva sa, že občan Závada sa odsťahoval z Polomky na odľahlé miesto a obec dostala po ňom pomenovanie.Druhá verzia rozpráva o veľkom kameni, ktorý zavadzal pri stavbe cesty podľa toho vznikol názov Zavadzka – Závadka. Aby toho nebolo málo v roku 1906 mala obec maďarský názov Agostonlak.

Petrík z Predajnej a jeho Lehota

Osadu založil v roku 1358 na území Ľupčianskeho panstva dedičný richtár Petrík z Predajnej a viac ako sto rokov niesla v názve jeho meno. Najskôr to bola Petwrlehota (1424 ), neskôr Lehota Petri (1455), od roku 1464 Petrik Lehathaya. Petrík opustil názov obce v roku 1528 kedy sa nazývala Inferior Lehotha, Lehotka (1536) a do roku 1907 Alsólehota. Terajší názov obce Dolná Lehota v nemčine Peterslehotta; v maďarčine Alsószabadi.

Osada v prenájme

Začiatky Predajnej spadajú do obdobia rozvitého feudalizmu, sú spojené s ryžovaním zlata o čom vypovedá aj názov časti chotára Raveň – z latinského „ di raviné“ strš na ryžovanie zlata. „ Praedium“ – osada v prenájme, tak pravdepodobne vznikol názov obce z latinského výrazu. V priebehu stáročí sa názov menil. Na darovacej listine – bulle – od Bellu IV. z 25. 8. 1284 pomenúva chotár obce menom Villa Predynich, v r. 1358 Trideyn, r. 1470 Predajvaynaa, r. 1786 už Predajná.

Jaseň

Obec Jasenie tak ako sa zdá, už od 15 storočia má bez akýchkoľvek pochýb jednoduchý, slovenský názov odvedený od názvu stromu Jaseň. V roku 1455 sa obec spomína pod názvom Jezen, z roku 1465 je doložený jej názov ako Jassena, v roku 1512 sa volala Jesene. Najstarší, nespochybniteľný údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny Žigmunda z roku 1424.

Poľovnícky revír

Pôvodná osada známa pod menom Tiergarten, čo v preklade znamená obora, alebo poľovnícky revír, pretože už od r. 1288 zalesnené územie rozprestierajúce sa od Muráňa na východ bolo rezervované ako poľovnícky revír uhorských kráľov. Často ho so svojou družinou v 15.storočí navštevoval kráľ Matej Korvín, o čom svedčia mnohé legendy spojené s Telgártom a Kráľovou hoľou.

Hromada dreva

Názvy jednotlivých častí Čierneho Balogu majú svoju históriu. Čierny Hron dostal svoje pomenovanie podľa farby svojej vody na sútoku s Hronom (Bielym). Povesť hovorí, že prvý nemecký drevorubač Schwandtner si založil svoje obydlie na tom mieste, kde bystrina pretekajúca Veľkú dolinu ústi do Čierneho Hrona. Pretože sa tam vytvorilo skladište – nazvali ho Krám (z nem. obchod, sklad ).

Kaiserlich – Kônigliche Schwarzwasserer Holz – Handlungen – nemecky Cisársko – kráľovské čiernohronské drevorubačské Handle. Názov vznikajúceho osídlenia v údolí Čierneho Hrona, z ktorého sa odvádza aj pôvodný skrátený názov Handle a obyvatelia Handelci. (Holz – Handler – drevokupec).

Georg (Juraj) Auxt sa usadil na blízkom kopci pri Čiernom Hrone, ktorý bol viac obrátený k slnku ako Krám. Pretože Nemci vyslovujú Georg, ako Jorg, tak osadu začali nazývať Georg – au, postupne poslovenčene Jergov. Podobne sa hovorí o založení ďalšej osady, prispôsobením mena jej zakladateľa Veith Thurna. Veith sa vyslovuje ako Fajt – z toho Fajtov.

Ľudová slovesnosť hovorí, že osada Balog (1615) vznikla na mieste, kde ležalo na hromade väčšie množstvo dreva. Drevo, brvno je po nemecky Balk. Nemecké Lage, Lag, liegen znamená ležanie, ležiace miesto. Spojením týchto dvoch výrazov na Balklag a jeho sfonetizovaním vzniklo pravdepodobne pomenovanie Balog

Môže vás zaujímať:

Keď na vás prídu nákupné chúťky: Tri originálne obchody, ktoré môžete nájsť v Brezne

Opatrenia radnice pred sviatkami: Pozrite kde sa bude dať ešte parkovať!FOTO

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame